PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

SEPPO PEHKONEN

Hengellinen isyys nouskoon!

4/2020

Miksi ihmiset voivat huonosti perheissä, seurakunnissa, yhteiskunnassa? Miksi on väsyksiin asti yrittämistä eikä kuitenkaan saavuteta kunnolla mitään? Miksi ajatellaan, ettei kukaan oikeasti rakasta ja välitä minusta. Tämä on orvon ihmisen elämää, koska häneltä puuttuu todellinen isä. Suomen seurakunnissa on huutava tarve hengellisestä isyydestä. Siksi yksi tärkeimmistä totuuksista, mistä Pyhä Henki haluaa antaa tuoretta ilmestystä, on Jumalan isyys ja sen kautta tuoda todellista vanhemmuutta seurakuntiin.

Jumala on yksi, mutta silti kolme persoonaa, jotka ilmentyvät eri tavoin ja joilla kullakin on oma erillinen tehtävänsä. Jumala Poikana, Jeesuksena Kristuksena, tunnetaan kaikkein parhaiten, kun hän tuli ihmiseksi ja Pelastajaksi synnistä. Pyhä Henki Jumalana oli kauan aikaa vähemmän ymmärretty. Mutta kun hänet löydettiin uudelleen, saatiin ilmestystä Hengen täyteydestä ja armolahjoista, sairaiden parantamisesta ja palvelemisesta Hengen voimassa.

Entä Jumala Isänä? Jeesus on tie Isän luo. Hän puhui paljon Isästä ja hänen Isä-suhteensa merkityksestä, mutta pelkkä asioiden lukeminen Raamatusta ei vielä riitä. Tarvitaan ilmestys. Niin kuin pelastus on ilmestys Jeesuksesta ja henkikaste on ilmestys Pyhän Hengen läsnäolosta uskovassa, samoin Jumala antaa yliluonnollisesti ilmestyksen Isästä. Silloin se ei ole enää vain teologiaa, vaan Isä itse tulee lastensa sydämeen todelliseksi.

Mitä tämä merkitsee käytännössä? Jumalan isyys pitää sisällään kaksi tärkeää puolta: Toisaalta suhde Isään on hyvin läheinen ja täynnä rakkautta. Siinä Isä ilmaisee ehdottoman rakkautensa lastaan kohtaan ja tämä puolestaan sytyttää rakkautemme häntä kohtaan. Toisaalta suhde Isään on äärimmäisen kunnioittava, jossa Isä tuo esiin omaa kirkkauttaan ja se merkitsee, että haluamme palvoa ja kunnioittaa häntä koko olemuksellamme.

Tällainen rakastava ja kunnioittava suhde oli Jeesuksella Isään, kun hän eli maan päällä. Suhde Isän ja Pojan välillä oli niin läheinen, että he olivat täysin yhtä. Samaa läheisyyttä Isä on tarkoittanut myös meille jokaiselle, jotka hän on ottanut pojikseen ja tyttärikseen. Jumala on Isänä meille elämän lähde, huolehtija, valmentaja, auktoriteetti ja kaikkea muuta, mitä vain tarvitsemme hänen yhteydessään. Jumalan isyys antaa meille mallin, kuinka kristittyinä kasvamme hengelliseen aikuisuuteen ja meistä tulee isiä nuoremmille seurakunnassa, kyse ei ole fyysisestä iästä. Jumalan isyys vahvistaa identiteettiämme hänen poikinaan ja tyttärinään.

Suurin ongelma yleensä seurakunnissa on johtajien epävarmuus. Se johtuu siitä, ettei ole varmuutta omasta identiteetistä ja tarkoituksesta. Jos tämä ilmestys puuttuu, meitä hallitsee orvon ja orjan mentaliteetti pelon kautta. Hengellisessä aikuudessa ei ole enää sijaa epäonnistumisen ja hylkäämisen pelolle eikä millekään muulle pelolle. Kasvanut kristitty tietää, että Isä rakastaa häntä aina eikä salli hänelle tapahtuvan mitään pahaa. Kehittynyt suhde Isään tyydyttää täysin sisimpämme syvimmät kaipaukset.

Tähän Jumala vuodattaa armonsa Henkeä niin, että Suomen seurakunnissa nousee hengellinen isyys, eikä olla enää orpo kansa, joka käpertyy omaan arvottomuuden tunteeseen. Silloin Suomi on valmis ottamaan vastaan kansallisen herätyksen

Seppo Pehkonen

NÄKY APOSTOLISESTA KESKUKSESTA!

3/2020

Viime aikoina on paljon alettu puhua apostolisuudesta – uudesta ajasta, jota Pyhä Henki on tuomassa seurakuntaan. On ollut aika, jolloin evankelistojen, paimenten ja  opettajien palvelu on ollut keskeistä Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Sen lisäksi nousevat esiin nyt apostolit ja profeetat, koska seurakunnan perusta on Kristuksessa, jonka he laskevat julistuksellaan.

Mitä tarkoitetaan apostolisella keskuksella? Alkuseurakunnassa kaikki alkoi Helluntaina Jerusalemista, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin voimallisesti opetuslasten ylle. Se näkyi ja kuului. Sanoma Kristuksen rististä ja ylösnousemuksesta tavoitti ihmisiä ympäri kaupunkia. Tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja, Jumalan rakkaus kosketti sydämiä yhä laajemmalle. Uskovien määrä kasvoi räjähdysmäisesti moniin tuhansiin. Mahtavaa!

Mutta paholainen ei katsellut sitä toimettomana. Hyvin pian alkoi vastustus, joka yltyi sellaiseksi vainon aalloksi, että uskovat hajaantuivat kauas kotikaupungistaan. Jumala salli tämän, koska sen kautta evankeliumi levisi ympäröiviin alueisiin, kun uskovat täynnä Pyhää Henkeä rohkeasti todistivat Jeesuksesta ja saivat nähdä kuinka Herra itse vahvisti Sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Näin syntyi uusi keskusseurakunta Syyrian Antiokiaan.

Antiokian seurakuntaa voidaan pitää malliesimerkkinä apostolisesta keskuksesta. Se syntyi vainojen seurauksena ja siellä opittiin alusta lähtien elämään taistelujen keskellä. Epäitsekkyys oli yksi sen piirteistä, haluttiin antaa eteenpäin sitä, mitä oli saatu. Ei pelätty virheitä, vaan niistä opittiin. Nähtiin läpimurtoja myös taloudessa. Koettiin jatkuvaa kouluttamista ja johtajien läpi­virtaamista. Ymmärttiin suhteiden ratkaiseva merkitys ja nähtiin uusi johtajuuden malli, jossa toimitaan tiiminä. Painopiste ei ole yhdessä ’tähti’-pastorissa, vaan monet lahjat ja voitelut tulevat käyttöön. Tehtäviin asettaminen tapahtui Pyhän Hengen kutsumien ihmisten kohdalla vakavasti rukoillen ja paastoten.

Seurakunnassa hengellisen kehityksen tulee tapahtua oikeassa järjestyksessä ja juuri siihen apostolinen palvelu tähtää. Toisin sanoen ensin saadaan ilmestys Isästä ja vahvistutaan Isä-identiteetissä. Sitten pystytään palvelemaan oikealla asenteella, kun on parannuttu rikkinäisestä eheäksi. Tätä kautta kasvetaan hengelliseen vanhemmuuteen perilliseksi ja lopulta morsiameksi. Kaikki tämä tapahtuu uuden liiton todellisuudessa armon alla.

Uskon, että tämä aika, jota nyt elämme koronaepidemian keskellä, on erityinen Jumalan aika. Hän valmistaa Suomen seurakunnista uusia viinileilejä ja useita apostolisia keskuksia, joiden kautta Kristuksen ruumis varustetaan tavoittamaan epätoivon ja pelon keskellä olevat ihmiset. Nyt on oikea aika tuoda evankeliumi niin, että se antaa heille myös aidon yhteyden seurakunnassa ja he saavat kokea Pyhän Hengen ylitsevuotavan täyteyden ja voivat puolestaan kasvaa omaan kutsumukseensa.

Rohkaisen sinua, joka kannat hengellistä vastuuta seurakunnassasi. Astu syvemmälle Hengen virtaan ja löydä jumallinen järjestys Hengen virran uomaksi, ettei sen vaikutus jää vain hetkelliseksi kokemukseksi, joka haihtuu vähitellen pois. Hengen uusi viini tarvitsee uudistettuja viinileilejä. Saako sinun yhteisösi, jossa palvelet, olla yksi sellainen?

Seppo Pehkonen

Luotu tarkoitusta varten

2/2020

Jokainen meistä on jossain vaiheessa kysellyt elämänsä tarkoitusta. Onnellinen on se, joka on löytänyt siihen tyydyttävän vastauksen. Sillä se antaa suunnan ja sisällön ihmisen koko olemiselle. Se pitää sisällään, ei vain tätä ajallista elämää vaan myös sen, mitä kuoleman jälkeen on odotettavissa.

Moni etsii vastausta elämän tarkoitukseen väärästä paikasta ja jää sisäiseen pimeyteen ilman ratkaisua. Elämä ikään kuin luisuu käsistä, kun esimerkiksi koulutukseen pääsy tai ammattiin valmistuminen, aviopuolison löytyminen tai lapsien saaminen, innostavat harrastukset, rahan ansaitseminen, jne… kun erilaiset tavoiteltavat asiat eivät loppujen lopuksi anna todellista tyydytystä.

Eikä ihme. Vastaus on löydettävissä vain Hänen yhteydessään, joka on meidät luonut – Jumalan, joka on taivaallinen Isämme. Hän on kaiken elämän alkulähde ja ylläpitäjä. Hänen Sanansa on muovannut meistä ainutlaatuisia, hänen yhteyteensä tarkoitettuja. Kukaan meistä ei ole sattuman tulosta, ei erehdyksen synnytämä eikä merkityksetön. Jumala halusi juuri sinut olemaan täällä maan päällä ja kerran taivaassa.

Sielunvihollinen tosin aiheutti syntiinlankeemuksen ja sen seurauksena ihminen joutui eroon Jumalasta. Mutta Jumalalla oli siihen valmiina ratkaisu. Hän antoi oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä syntiemme tähden, että ihminen voi tulla palautetuksi Jumalan yhteyteen, kun hän uskossa ottaa vastaan ristin työn. Tätä paholainen pyrkii estämään kaikin tavoin ja ryöstämään ihmiseltä uskon ja sen myötä koko elämän tarkoituksen.

Jeesus syntyi ihmiseksi, kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista, jotta me jokainen voisimme samaistua häneen ja siten löytää oman elämämme tarkoituksen ja alkaa elää sen mukaisesti. Hänen elämänsä maan päällä on mahtava esikuva, kuinka uskova ihminen voi elää ja palvella Pyhän Hengen voimassa. Vaikka Jeesus oli Jumala, hän ei käyttänyt jumalallisia kykyjään, vaan toimi ihmisenä osoittaen, että on mahdollista elää Jumalalle pyhitettyä elämää.

Jeesuksen elämän tarkoitus oli ennen kaikkea olla täydellinen Jumalalle kelpaava uhri. Silloin hän saattoi maksaa kuolemallaan ihmiskunnan syntien rangaistuksen ja lunastaa meidät vapaaksi saatanan orjuudesta. Ristillä on myös toinen puoli. Kun uskova tunnustaa Jeesuksen Herrakseen, hän samaistuu Jeesuksen kuolemaan. Se tarkoittaa, että hän luovuttaa syntiluontonsa ristille ja kuolee Jeesuksen kanssa omille haluilleen. Ei vain kerran vaan jatkuvana prosessina.

Jeesuksen kuolemaa seurasi ylösnousemus, joka on historiallinen tosiasia. Hän ei jäänyt hautaan, vaan nousi ylös kuolleista. Jumalan voima mursi kuoleman, synnin ja saatanan vallan. Jeesus korotettiin taivaaseen ja hänen kanssaan jokainen uskova, joka on samaistunut häneen ristillä. Sama ylösnousemusvoima, Jumalan yliluonnollinen voima alkaa vaikuttaa jokaisessa Jeesukselle kokonaan antautuneessa kristityssä. Silloin hän voi täyttää elämänsä tarkoituksen ja olla Jeesuksen edustajana maan päällä ja edistää Jumalan valtakuntaa, kunnes Kristus voi palata takaisin.

Tämän ilmestyksen Pyhä Henki antaa sinulle. Olet luotu tarkoitusta varten ja voit täyttää sen Jumalan armon avulla.

Seppo Pehkonen

Hengen vuodatus ja apostolisuus

1/2020

Vuosi 2020 on jo kulunut kuukauden verran ja olemme tottuneet elämään uutta vuosi­kymmentä. Mitä Jumalalla on mielessä, kun hän katselee tätä uutta kautta? Onko nyt jo pian lopunajan huipentumat käsillä?

Näitä pohtiessamme on syytä tiedostaa, että Jumalan halu on edelleen pelastaa koko ihmiskunta ja siksi hän on viivyttänyt Poikansa takaisintuloa, koska hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Niinpä seurakunnan tehtävä on vielä kesken. Jumala on antanut lisää armonaikaa, jotta kaikki saadaan päätökseen. Siksi Isä antoi lupauksen Pyhän Hengen vuodatuksesta. Siitä oli profetoitu monta vuosisataa ennen Jeesuksen tuloa. Profeetta Jooel ennusti, että Herra vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle.

Jeesus lähetti Pyhän Hengen omilleen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen. Helluntaipäivän saarnassaan Pietari viittasi Jooelin profetiaan, että sen täyttymys oli nyt alkanut toteutua. Hengen vuodatus on jatkunut eri tasoisena aina meidän päiviin saakka. Mutta vielä se ei ole kokonaan täyttynyt. Ilmaisu ’kaiken lihan päälle’ antaa ymmärtää, että on odotettavissa vielä laajempaa Hengen vuodatusta ja suurta sielujen sadonkorjuuta ennen Jeesuksen paluuta.

Mitä tarkoittaa Hengen vuodatus? On kyse Isän valtavan ja ehdottoman rakkauden ilmentymästä, joka tulee aina ihmisille koettavaksi Pyhän Hengen kautta. Apostolisuus näkee siinä eri tasoja tai vaiheita, miten hänet kyetään ottamaan vastaan ja miten laajasti hän saa vaikuttaa.

Pyhä Henki tulee ensin ihmisen sisimpään, kun hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi. Toinen taso on Hengen täyteys. Se merkitsee jatkuvaa täyttymistä ja syvempää suhdetta Isään, kun antaudutaan hänelle kokonaan yhä uudelleen. Kolmas taso kuvaa Hengen tulemista sellaisella tavalla, että uskova upotetaan kokonaan Jumalan Henkeen. Tätä tarkoittaa ilmaisu kaste Pyhässä Hengessä. Henki tulee hänen päälleen ja se mekitsee voitelua Jumalalta.

Neljäs taso on Hengen vuodatus kuin tulvavedet. Siinä ei ole kyse enää yksilön vaan yhteisestä kirkkauden kokemuksesta. Sen vaikutus on monin verroin suurempi ja laaja-alaisempi kuin yhden tai muutaman ihmisen kokemus. Silloin nousee esiin apostolinen palvelu ihmeiden ja tunnustekojen kautta. Tulee jumalallinen järjestys, jossa apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat asetetaan palvelukseen. Silloin seurakuntien väliset raja-aidat kaatuvat vähitellen ja nähdään Kristuksen ruumiin ykseys.

Niin kauan kuin Hengen virtaa koetaan vain sen verran, että omassa ”uima-altaassa” on riittävästi vettä, koetaan ainoastaan paikallista uudistusta ja herätystä. Vaarana on taipumus, että kun on saatu maistaa Jumalan ihmeellistä hyvyyttä, rakennetaan seurakunnalle oma allas. Hengen tulva­virrassa vesi nousee yli äyräiden. Silloin kaikki avoimet uima-altaat täyttyvät niin täysin, ettei voi enää erottaa, mikä on kenenkin allas. Silloin Herran tunteminen täyttää koko maan.

Valmistaudu olemaan mukana Hengen vuodatuksen tulvassa ja suuressa lopunajan sadonkorjuussa.

Seppo Pehkonen

Ole vaikutusvaltainen

VUOSI 2019 -PÄÄTOIMITTAJA MARKUS MIETTINEN

6/2019

”Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.” Sananl. 12:24

Kun kohtaamme ympärillämme ja yhteiskunnassamme asioita ja tilanteita joihin tarvitsisimme muutoksen, toteamme useimmiten tarpeen rukoilla. Pyydämme toisiakin rukoilemaan asian puolesta, ehkä jopa täysin ulkoistettuna. Toisin sanoen odotamme avun tulevan itsemme ulkopuolelta. Odotamme että Jumala tekee asioita, ilman meidän osallisuuttamme. Näin lyömme laimin omat velvollisuutemme ja toimenkuvamme.

Mitä sinä ja minä voimme siis tehdä? Toki rukoilla, mutta todellinen rukous ei ole passiivista. Elävä uskon rukous on aktiivista, joka toimii yhdessä aktiivisen uskon toiminnan kanssa.

Tässä eräitä tapoja, joiden avulla sinä voit olla vaikutusvaltainen.

  • Opiskele. On monia mahdollisuuksia opiskella. Voit opiskella hyvän ammatin tai tutkinnon, ehkä toisenkin. Jos sinulta puuttuu suoritettuna ylioppilastutkinto, jonka avulla voit hakea korkeakouluihin, hanki sellainen. Jos olet suorittanut opintosi huonoin arvosanoin, ota aikaa parantaaksesi arvosanojasi.
  • Hakeudu esimiestehtäviin. Esimies- ja johtajuuskoulutuksia järjestävät monet työpaikat, yritykset ja oppilaitokset, jotkut seurakunnat myös. Osoittaudu työpaikallasi ahkeraksi ja luotettavaksi, jonka käsiin asioita voidaan luovuttaa.
  • Perusta yritys. Rohkea rokan syö. Hyödynnä ammattitaitosi ja osaamisesi. Miksi hyödyttäisit jumalattomia. Uskon, että syntisen tavara talletetaan uskovalle erityisesti tätä kautta.
  • Osallistu politiikkaan. Voit liittyä jäseneksi poliittisiin puolueisiin. Sitä kautta pääset mukaan puolueen järjestämiin tilaisuuksiin ja toimintaan. Asetu ehdolle vaaleissa. Muista kuitenkin tutustua puolueohjelmaan ja valita puolue oikein.
  • Käytä mediaa. Bloggaa. Twiittaa. Faceta. Tubeta. Mahdollisuudet ovat rajattomat.
  • Ole ahkera ja hanki rahaa. Ennen kaikkea mitä teetkin, ole ahkera. Ahkeralle on luvattu Raamatussa paljon. Rahalla on valtaa.

”Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.” Sananl. 13:4

”Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.” Sananl. 10:4

” – – kaikki, mitä hän tekee, menestyy.” Ps. 1:3 (painotus verbillä ’tehdä’)

Mitä muita sinulle sopivia tapoja tiedätkin, käytä niitä. Seurakunta on voittoisa seurakunta vain silloin kun se astuu eteenpäin siinä tehtävässä ja kutsussa johon Jumalan sen on asettanut. Muista tämä, yksi ensimmäisistä ihmiselle annetuista tehtävistä oli tämän maan hallitseminen. Perkele on tämän maailman jumala, mutta Jeesus tuli ja teki tyhjäksi perkeleen teot, jotta Jumalan valtakunta voisi kauttasi vaikuttaa ympärilläsi.

Menestymistä ja onnistumista Näky-lehden lukijoille toivottaen

Markus Miettinen

PYSÄHDY!

5/2019

Oletko viime aikoina pysähtynyt ja käyttänyt aikaasi miettiäksesi elämäsi suuntaa?

Kun kohtaa tällaisen kysymyksen, ensimmäisenä mieleen voivat tulla elämän suuret valinnat, kuten ammatin-, työpaikan tai aviopuolison valinta. Ja nuo suuret valinnat ovatkin todella tärkeitä. Kuitenkin sitä mitä tänään olemme, on tulosta kaikista päivittäisistä tekemistämme valinnoista, suurista ja pienistä. Tulevaisuutemme on monella tapaa juurikin noiden pieniltä vaikuttavien jokapäiväisten valintojen käsissä.

Monesti taloudelliset, sosiaaliset ja muut paineet pakottavat jatkamaan totuttua rataa tai päättämään nopeasti. Itse huomasin tämän selkeästi hakiessani vuosia sitten yhteishaussa opiskelupaikkaa. Olin silloin keskimääräistä vanhempi kuin muut hakijat. Vertailin elämän tilannettani siihen missä samanikäiset ystäväni olivat menossa. Tuntui kiireiseltä, suorastaan pakottavalta päättää nopeasti opiskelupaikasta, jos haluasi ehtiä saavuttamaan haluamiaan asioita. Kuitenkin Raamattu varoittaa:

Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. (Sananl. 19:2)

Vanha tuttu sanontakin kuuluu seuraavasti: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mitä tämä hyvä suunnittelu on? Ensiksi, tilanteen rauhoittamista ennen kaikkea rukoukseen, jota ei ole aikataulutettu. Sinulla ei ole koskaan niin kiire päättää mistään, ettet sitä ennen ehtisi rukoilla ja punnita asiaa myös aivan järjellisin keinoin. Perehdy asiaan. Tee laskelmia. Tutki valintasi motiiveja. Mieti mitä saavutat valintasi kautta.

Pienissä valinnoissa kysymys on usein tottumuksista. Myös näitä on hyvä pysähtyä miettimään. Pienet arkiset valinnat rahan- ja ajankäytössä, samoin liikkunnassa ja ruokavaliossa, kasvavat pienistä puroista suuriksi virroiksi ajan kanssa. Asioiden korjaamiseen voi mennä huomattavasti enemmän aikaa, kuin siihen että alunperin olisi suunnitellut paremmin.

Uskon, että kun opimme tekemään hyviä valintoja pienissä asioissa, osaamme paremmin valita suuremmissakin.

Pohdiskelevaa syksyn jatkoa NÄKY-lehden lukijoille toivottaen

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakylehti.fi

ETTÄ KANTAISITTE HEDELMÄÄ

4/2019

Näin loppukesästä pääsemme nauttimaan monenlaisista luonnon herkuista, niin tuoreista vihanneksista, hedelmistä, marjoista kuin sienistäkin. Osalla lajeista satokausi on tulossa vasta myöhemmin syksyllä.

Uusina luomuksina meidät on oksastettu jaloon öljypuuhun. Olemme myös oksia Taivaallisen Isän viinipuussa Jeesuksessa. Jo luontaisesti tuotamme puumme mukaista hedelmää. Emme saa aikaiseksi hedelmää puristamalla ja ponnistamalla. Mutta onko terveen hedelmän ja runsaan sadon tuottaminen automaatio, vai onko se seuraus jostakin?

Luonnossa harvemmin omenapuu oma-aloitteisesti alkaa tuottamaan muita hedelmiä kuin omenia, mutta puu voi sairastuessaan tuottaa pilaantuneita hedelmiä tai sen lehdet voivat kärsiä vaurioita. Laiminlyötynä hedelmäsato voi olla vähäisempi ja puu saattaa kasvaa myös väärään. Omenapuu kantaa hyvää hedelmää paljon ja kauimmin hyvin hoidettuna.

Kuten omenapuun tapauksessa, tarvitsemme vettä, ravinteita, lannoitteita, hoitamista monin eri tavoin. Asetu siis kasteltavaksi ja hoidettavaksi. Tämä kaikki tapahtuu parhaiten hyvässä seurakuntayhteydessä. Sellaisessa seurakunnassa, jossa sinulle tarjotaan mitä tarvitset terveeseen kasvuun ja jossa sinusta pidetään hyvää huolta. Terveen seurakuntayhteyden kautta myös toiset pääsevät nauttimaan tuottamastasi hedelmästä, niin seurakunnan sisäkuin ulkopuolellakin.

Muuten. Tiukkapipoisuus, kireä päänahka ja ärtyneisyys ei ole Hengen hedelmää. Kesällä on useilla meistä hyvä mahdollisuus ottaa aikaa rentoutumiseen. Sopivia vaihtoehtoja voi olla ystävän tai puolison kanssa vietetty jätskihetki, ulkopelit lasten tai lastenlasten kanssa sekä grillaaminen hyvässä seurassa. Jos olet erakompaa sorttia, istu vaikka alas ja avaa hyvä kirja.

Mukavaa loppukesää Näyn lukijoille toivottaen

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakylehti.fi

OLET MITÄ SYÖT

3/2019

Kirjoitukseni sinulle on tällä kertaa lyhyt todistus Jumalan Sanan ja oikeanlaisen opetuksen voimasta. 

Ennen uskoontuloa minulla oli monia ongelmia elämässäni. Lukio-opinnot olivat jääneet kesken. Vaateostoksilla käynti alkoi olla koko lailla ahdistavaa, eivätkä ruokailut tuntemattomien kanssa onnistuneet. Muutamia asioita mainitakseni. Olin nuoresta iästä huolimatta syrjäytymässä yhteiskunnasta kovaa vauhtia.

Sitten jotain tapahtui. Tulin uskoon ja sain liittyä osaksi seurakuntaa. Sain ystäviä, jotka auttoivat minua monissa käytännön asioissa. Ylistyskulttuuri oli suuri ilon ja vapauden aihe. Mutta ennenkaikkea vahva opetus Jumalan Sanasta, uuden elämän voimasta ja uudesta identiteetistä Kristuksessa oli suurin muutosvoima elämässäni.

Aiemmin en lukenut muuta kuin lähinnä sarjakuvia ja niitäkin hyvin valikoiden. Tullessani uskoon aloin luonnollisesti lukemaan Raamattua. Pidin aamuisin kiinni siitä etten lähtenyt minnekään ennen kuin neljä lukua Raamattua oli luettu. Hyvällä ystävälläni Juha Hyvärisellä, joka roudasi minut seurakuntaan, on varsin kattava kokoelma kristillistä kirjallisuutta, itse asiassa tuhansia kappaleita. Häneltä sain lainaan muutamia kirjoja joita hän suositteli minulle. Sen lisäksi aloin ostamaan itselleni paljon kirjoja.

Pyhä Henki johdatti ihmeellisesti kirjojen pariin. Sain käsiini mm. Kenneth Haginin, T. L. Osbornen ja Osmo Haaviston kirjoja. Itsetuntoni alkoi vahvistumaan ja tunne-elämäni alkoi korjaantumaan. Monet vääristyneet ajatukset saivat jäädä pois. Raitis opetus auttoi näkemään elämää terveellä tavalla. Sain tavoitteita elämään. Mikä voima opetuksessa onkaan, kun se on Jumalan Sanan mukainen.

Olen kuullut sanottavan: ”Usko tulee kuulemisesta ja se voi mennä kuulemisesta.”

Pysy sellaisessa opetuksen piirissä, jossa Sanalla saa olla korkea arvo ja jossa ihmisviisaus ei laimenna Jumalan lupauksia. 

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakylehti.fi

Ps. Myös luonto opettaa Jumalasta, joten kipin kapin ulos tarkkailemaan Jumalan luomistöitä.

ELÄVÄT TARVITSEVAT RAVINTOA

2/2019

Kristillisen kustantamon KKJMK Oy:n toimitusjohtaja Tapani Rautalahti kertoi minulle taannoin hyvin yksinkertaisen mutta sitäkin tärkeämmän totuuden: ”Elävät ovat aina tarvinneet ravintoa.” Elämme aikana, jolloin ajastamme kaikkien tärkeimpien asioidemme, mm. perheen ja työn, ohella kilpailevat moninaiset harrastukset ja viihdykkeet. Media monissa muodoissaan tarjoaa suuren informaatiotulvan, josta voi olla hyvinkin vaikea poimia sitä olennaisinta. Aikaa ja jaksamista ei näytä olevan tarpeeksi kristillisten opetuskirjojen ja lehtien lukemiseen.

Kuolleet eivät ole tarvinneet koskaan ruokaa, vaikka joissain päin siihenkin uskotaan, mutta elävät kylläkin. Ruumiillinen harjoitus, liikunta ja kuntoilu, saa aikaan ravintoaineiden tarpeen. Tarvitsemme proteiineja lihasten ylläpitämiseen ja kasvuun, hiilihydraatteja ja rasvoja energian saantiin sekä kaikenlaisia mitättömän pieniä vitamiineja ja kivennäisaineita. Monipuolinen ravinto on tärkeää myös hengellisessä mielessä. Elävä kristillisen uskon harjoittaminen saa aikaan terveen kristillisen opetuksen nälän ja tarpeen. Suosittelen lukemaan hyviä kristillisiä kirjoja, ja mielellään monista aiheista. Monipuolinen perehtyminen eri aiheisiin tuo laaja-alaista näkemystä. Vaikeita aihettakaan ei kannata välttää. Kristillinen lehti (lue: Näky-lehti) ja kirja sekä Raamattu ovat edelleen lahjojen parhaimmistoa jokaisessa arkisessa ja juhlavassa tilanteessa.

”Kristillinen lehti (lue: Näky-lehti) ja kirja sekä Raamattu ovat edelleen lahjojen parhaimmistoa jokaisessa arkisessa ja juhlavassa tilanteessa.”

Maistuva ruoka-ateria hyvässä seurassa on myös paikallaan, säännöllisesti nautittuna. Suosittelen Savonmualla matkaaville varkautelaisen Oscar’s Pubin pekoni-burgeria. Vai eikö näytäkin maistuvalta?

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakymagazine.fi

NÄKY KIRKKAANA

1/2019

Hesekielille Jumala puhui:

Kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessakin lukea.” (Hab. 2:2, RK)

Näky on se, joka antaa elämällemme suunnan. Se kantaa silloinkin kun emme näe välittömiä tuloksia, tai silloin kun joudumme menemään vastavirtaan. Näky kirkkaana sydämissämme emme lannistu taloudellisten paineiden kohdalla, vaan jatkamme eteenpäin. Yhtenä tärkeänä seikkana pidän näyn ajankohtaisuutta, näkyä tehdä asiat tuoreella tavalla, kohdata tämän päivän ihmiset tämän päivän tavoilla.

Voisin hyvinkin kuvailla itseäni näyn ihmiseksi, sillä näky jonka Jumala antoi evankeliumista, joka konkreettisella tavalla pelastaa ja vapauttaa meidät, on se jonka haluan määrittelevän elämäni valintoja. Myös Näky-lehti kantaa edelleen alkuperäistä näkyään. Palasimmekin takaisin alkuperäisen sloganin käyttöön etukannessa, joka on näky uudistuksesta, yhteydestä, Isän sydämestä ja herätyksestä.

Tilaajana olet mukaan tässä näyssä. Voit myös jakaa sen, hankkimalla muitakin tilaajaksi tai tilaamalla lehden lahjaksi ystävällesi. Ennen kaikkea toimitus kiittää rukouksistanne lehden puolesta.

Itse tutustuin Näky-lehteen ensimmäisen kerran vuonna 2003, saadessani irtonumeron Varkauden City-seurakunnan pastorilta Kari Kärkkäiseltä. Näky-lehti välitti opetusta ja tietoa, sekä oli luomassa näkyä painetun median merkityksestä. Tuskin koskaan pystymme yliarvioimaan työmme merkitystä, kun se on tehty Jumalan antaman näyn valtaamana.

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakymagazine.fi

TILAUSTIEDOT:

Näky ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, aina parillisten kuukausien alussa.

Kestotilauksen hinta on vuodessa 49€ (sis. 6 numeroa). Suomen ulkopuolelle: Eu-maihin 59€ ja muualle maailmaan 62€. Ulkomaan tilaukset sähköpostilla osoitteeseen toimisto@nakylehti.fi.

Seurakunnat, järjestöt ja jälleenmyyjät voivat tilata lehteä myyntiin 50% alennuksella. Tilaukset sähköpostilla osoitteeseen toimisto@nakylehti.fi.

Kustantaja / julkaisija:

Kustannusyhtiö Visio Oy / Näky-lehti

Työpajankatu 10C, 00580 HELSINKI

Kustannusyhtiö Visio Oy 2019 © Kaikki oikeudet pidätetään.