PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

SEPPO PEHKONEN

SEURAKUNTA – JUMALAN PERHE!

6/2022

Yksinäisyys ja turvattomuus on tämän päivän suuri ongelma kaikkialla, varsinkin kun korona-aika ajoi ihmiset eristykseen. Heti sen jälkeen tuli Venäjän järjetön hyökkäys Ukrainaan, joka jatkuu edelleen. Tätä puolestaan on seurannut laaja-alainen energiakriisi ja taloudellinen ahdinko.

Kaikkialla ihmiset kaipaavat yhteyttä, ystävyyttä ja turvallisuutta, että voisivat olla toisten kanssa. Ihminen ikävöi perheen läheisyyttä ja yhteyttä Jumalaan, vaikka hän ei sitä itse aina tiedostakaan. Koko ajatus perheestä on paljolti rikkoutunut ja siinä samalla on mennyt turva Jumalaan. Avioerot, avosuhteet ja uusioperheet ovat muuttaneet alkuperäistä perhekäsitettä. Taloudellinen ahdinko vie lopulta kaiken toivon tulevaisuuden suhteen.

Yksinäisyys on kuin epidemia yhteiskunnassa. Miksi ihmiset hakeutuvat istumaan olutkapakkaan ilta toisensa perään? Siellä ei myydä ainoastaan kuplivaa, vaan itse asiassa jonkin sortin ystävyyttä. Joku kuuntelee toisen huolia. Mutta sinnekään ei lopulta voi mennä, kun raha ei riitä.

Tähän huutavaan tarpeeseen, että joku välittäisi, Jumalalla on vastaus: Elävä seurakunta. Se on tarkoitettu Jumalan perheeksi maan päällä, hengelliseksi kodiksi, jossa ihmisistä huolehditaan ja autetaan eheytymään, jotta he voivat löytää oman tarkoituksensa. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin tai hakea juttuseuraa kapakoista tai muista korvikkeista. On olemassa mahdollisuus aitoon yhteyteen.

Seurakuntaperheeseen tullaan uudestisyntymisen kautta, kun synnytään Jumalan lapsiksi. Kaikilla Jumalan pojilla ja tyttärillä on sama Isä taivaassa. Olemme verisukulaisia Kristuksen ristin lunastustyön perusteella ja meillä on siten sama geeniperintö. Sama Pyhä Henki asuu meissä – olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 

Tällainen perheyhteys ilmenee erityisesti niin, että siinä huolehditaan toinen toisista. Rakkaus on se varsinainen tuntomerkki, josta meidän tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Uudessa testamentissa mainitaan yli 50 kertaa ilmaisu ’toinen toisensa’. Meitä käske­tään esimerkiksi rakastaa, rohkaista, nuhdella, opettaa, kunnioittaa ja palvella toinen toisiamme.

Seurakunta hengellisenä kotina on paikka, jossa koetaan ateriayhteyttä. Tarvitaan sekä maitoruokaa että vahvaa ruokaa. Maito on perusopetusta Jumalan hyvyydestä ja Kristuksen lunastuksesta meidän hyväksemme, kuinka saamme jatkuvasti vapaana lahjana kaiken hyvän Häneltä. Vahva ruoka sen sijaan antaa ymmärryksen siitä, keitä olemme Kristuksessa ja mikä on identiteettimme Hänessä. Se opettaa meitä vaeltamaan Hengessä, kasvamaan hengelliseen aikuisuuteen ja vastuuseen.

Me kaikki tarvitsemme hyväksyntää, välittämistä ja arvostamista. Sitä on saatavilla elävän seurakunnan perheyhteydessä. Samalla on etuoikeus tulla mukaan yhteiseen vastuuseen Jumalan suunnitelman toteutumisesta. Älä siis jää orvoksi ja kiertolaiseksi! Sinusta välitetään! Olet äärettömän arvokas! Seurakunnan paikallinen perheyhteys on sinua varten!

JUmalan valtakunta laajenee!

5/2022

Jeesus opetti opetuslapsilleen Isä meidän -rukouksen, jonka me kaikki tunnemme hyvin. Kristityt ympäri maailmaa rukoilevat sen myötä Jumalaa, monet ainoastaan opittuna kaavana, mutta toiset ihan tosissaan tarkoittaen sitä, sen mukaisesti kuin ovat sen ymmärtäneet.

Rukouksen alkupuolella on tutut sanat: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” Mitä tarkoittaa Jumalan valtakunnan tuleminen? Valtakunnan kuningas on Jeesus Kristus ja kaikki, jotka ovat tunnustaneet hänen hallintavaltansa ja antautuneet hänen kuninkuudelleen, ovat kansalaisia tässä valtakunnassa. 

Jumalan tarkoitus on alusta lähtien ollut laajentaa valtakuntaa koskemaan kaikkia luotuja ja koko luomakuntaa. Ihmisen syntiinlankeemus ei pystynyt estämään Jumalan suunnitelmaa. Hän oli ottanut sen huomioon jo etukäteen  ja valmistanut lunastuksen Poikansa ristinkuoleman ja ylösnousemisen kautta. Jumalan haluaa toimia yhdessä oman kansansa kanssa valtakunnan laajentamisessa. Sen kautta Jumala saa aina viime kädessä kunnian ja me saamme tyydytyksen, kun koko olemassa olemisemme varsinainen tarkoitus pääsee toteutumaan.

Elämme todeksi vastausta Jeesuksen opettamaan rukoukseen. Jumalan valtakunta murtautuu esiin ja laajenee kaikkialla. Me uskovat toimimme yhteistyössä Kuninkaan kanssa niin luonnollisilla kuin myös yliluonnollisilla tavoilla.

Kohtaamme myös sen tosiasian, että vastavoivat nousevat raastavasti esiin. Voimme olla vakuuttuneita, että Jumala on silti kaiken keskellä suuri ja voitokas. Paholainen on kukistettu ja taistelun lopputulos on selvä. Siksi toimimme luottavaisesti yhteistyössä Jumalan kanssa tietoisina siitä, että Jumalan valtakunta toteutuu maan päällä niin kuin taivaassa. Jeesuksen voitto ristillä manifestoituu kauttamme. Jumalan valtakunnan esiintulo eri puolilla maailmaa on kuin suuri virta, joka tunkeutuu kaikkialle välittäen elämää. Kuulemme jatkuvasti moninaisia todistuksia, kuinka ihmisten elämä muuttuu.

Jumalan periaate on, että pienimmästä ja vähäisimmästä voi tulla tuhat­lukuinen väkevä kansa, kun se tapahtuu yhteistyössä Hänen kanssaan. Herra laajentaa vaikutusaluettamme ja antaa lisää vastuuta. Hän toteuttaa sen aikanaan nopeasti. Ulkoiset olosuhteet eivät sitä määritä, vaikka ne vyöryisivät ylitsemme hyökyaallon tavoin niin kuin näyttää nyt tapahtuvan Euroopassa energiakriisin muodossa. Jeesus vakuuttaa, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa ja sitten vasta tulee loppu.

Seurakunnalle Kristuksen ruumiina on annettu valtakunnan avaimet pimeyden voimia vastaan ja armo laajentaa valtakunnan hallinta-aluetta jo nyt tässä elämässä. Kun Jeesus saa olla Kuningas sinun sydämesi joka osa-alueella, silloin sinä tuot taivasta maan päälle oman mandaattisi piiriin.

Anteliaisuus on Isän kaltaisuutta!

4/2022

Anteliaisuutta pidetään hyveenä, joka tuntuu hyvältä ihmisten välisissä suhteissa. Kukaan ei pidä siitä, että ollaan kitsaita ja itsekeskeisiä välittämättä toisista. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Tämä kuvaa Jumalan olemusta, joka käytännössä näkyy rakkauden ja kunnioituksen ilmaisemisena.

Jumalan olemukseen kuuluu ylitsevuotava anteliaisuus, josta meidän anteliaisuutemme on heijastusta. Jumala on hyvä Isä, joka antaa hyviä lahjoja lapsilleen. Olemme luodut hänen kaltaisikseen. Läpi Raamatun on evankeliumin mallina johdonmukaisesti Jeesuksen sana: ”Autuampaa on antaa kuin ottaa.”

Jumala on siunannut meitä kaikella tavalla: Hän on pelastanut, parantanut, vapauttanut, täyttänyt Hengellä ja vastannut rukouksiin, jotta me voimme olla anteliaita kaikella tavalla evankeliumin edistämiseksi. Mitä se vaikuttaakaan, kun kristitty antaa iloisena arvokasta aikaansa, osoittaa hellää kiintymystään toisia kohtaan, luovuttaa mielihyvin lahjojaan ja kykyjään Isän valtakunnan käyttöön. Tämä kaikki väistämättä vetää puoleensa Jumalan huomion ja tuo alas taivaan siunauksen. Se saa aikaan muutosta niin, että Hän alkaa luottaa meihin valtakuntansa todellisten rikkauksien uskomisessa.

Anteliaisuus vaikuttaa siihen tapaan, jolla olemme vuorovaikutuksessa maailmaan. Ei enää ole niukkuuden pelkoa, joka uskoo väärin, ettei Isän huolenpito olisi riittävää. Sen sijaan ollaan luottavaisia, että Jumala moninkertaistaa resurssit ja että hän on enemmän kuin innokas tuomaan menestyksen omilleen. Anteliaisuus vapauttaa ilon, siunauksen ja suosion elämäämme. Kun annamme, meille annetaan, pudistettu ylitsevuotava mitta, kuten Jeesus lupaa. Anteliaisuus on ilmaisu luottamuksestamme Jumalan huolenpitoon. Se on julistus, että aarteemme on todella taivaassa.

Paavali kuvaa Makedonian seurakuntien anteliaisuutta esimerkillisenä siitä, kuinka Jumalan armo vaikutti heidän keskuudessaan niin, että suuren köyhyyden keskellä heillä oli antamisessaan ylenpalttinen oli. Ei ollut mitään pakkoa, vaan omasta aloitteestaan he antoivat, oikein pyytämällä pyysivät päästä mukaan. Se oli jotain ainut­laatuista, jota ei liian usein nähdä nykypäivän seurakunnissa.

Kristityn anteliaisuus haastaa köyhyyden mentaliteetin, joka sitoo monia sellaiseen ajattelumalliin, että ikäänkuin Jumalan siunaus ei kuuluisi hänelle. Tuon henkivallan vaikutuksesta voi vapautua, kun sitä todella haluaa. Sitä  tulee vastustaa määrätietoisesti. Kun usko kasvaa, voi anteliaisuudessa ottaa isompia askelia ja siinä voimaantua.

Tehdään anteliaisuudesta itsellemme elämäntapa, jossa edistytään koko ajan ja saadaan nähdä, kuinka tulevatkin sukupolvet ovat siunattuja. Anteliaisuus on Isän kaltaisuutta.

Armon muuttava voima Sinulle!

3/2022

Maailma ympärillämme näyttää muuttuvan yhä turvattomammaksi. Juuri kun korona­pandemian suhteen rajoituksia alettiin purkaa, yhtäkkiä Eurooppa onkin keskellä sotaa, kun Venäjä röyhkeästi hyökäsi Ukrainaan. Sota näyttää vain pitkittyvän ja Suomessa ollaan varpaillaan, millaisen uhkan se aiheuttaa Suomelle.

Voiko kukaan olla turvassa? Ei inhimillisesti. Eivät edes uskovat, jos eivät ole todella antautuneet Jumalan käsiin ja asettaneet täyden luottamuksensa häneen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että maailmassa teillä on ahdistus, oli sitten sota tai näennäinen rauha. Turvamme ei ole ulkoisissa olosuhteissa, vaan siinä keitä olemme Kristuksessa. Jeesus jatkoi samaan hengen vetoon, että voimme olla turvallisella mielellä, koska hän on voittanut maailman.

Jumalan armo tuo muutoksen, kun se oikeasti otetaan vastaan ja eletään sen voimasta. Armo ei ole vain oppi siitä, että Jumala on armollinen ja antaa synnit anteeksi ilman ihmisen omia ansioita. Uskova ihminen voi myös kokea tyrmistyttävän Jumalan rakkauden ja voiman – armon, joka muuttaa häntä. Itse asiassa Jumalan rakkaus ja voima ovat toisistaan erottamattomat. Ei ole Jumalan voimaa ilman rakkautta, eikä Jumalan rakkautta ilman voimaa.

Rakkauden ja voiman vastaanottamisessa juuri koetaan Jumalan armo hyvin henkilö­kohtaisella tavalla. Jumala on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella. Hän on valinnut meidät jo ennen maailman perustamista, luonut meidät kuvansa kaltaisiksi ja lunastanut yhteyteensä Jeesuksen veren kautta. Meillä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan.

Miten tämä ilmenee käytännössä? Raamattu on täynnä koskettavia kertomuksia, miten armo on muuttanut ihmisen elämän. Yksi kuvaus: Gerasalainen mies, joka oli riivattu, monien demonien sitoma, jota kukaan ei kyennyt auttamaan. Kun mies kohtasi Jeesuksen, pimeyden voimat hänessä tunnistivat Jeesuksen auktoriteetin, ja joutuivat lähtemään hänestä ulos. Mies vapautui ja parantui täysin. Mikä suunnaton armo!

Armo murtaa todella ikeet. Se tuo turvan ja voimaannuttaa palvelemaan ihmisiä elämän tilanteista riippumatta. Armo murtaa väärän ajattelumallin, joka sanoo, että uskova olisi voimaton olo­suhteiden uhri. Päinvastoin armo luo kokonaan uuden identiteetin, joka julistaa, että Kristuksessa olemme voitokkaita, sillä Hän, joka asuu meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

Siksi emme hyväksy syntiä elämässämme, vaan valitsemme joka päivä sen, että elämmme hänen yltäkylläisen armonsa täyteydessä. Silloin hänen armonsa muuttaa meitä niin, että kasvamme Kristuksen kaltaisuuteen eli hengelliseen aikuisuuteen. Meillä on pääsy Jumalan rajoittamattomiin resurseihin, että voimme tehdä hänen tekojaan ja muuttaa myös maailmaa, yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa.

Ota vastaan ilmestys Jumalan armon muuttavasta voimasta juuri nyt! Ei enää turvattomuutta ja turhautumista. Rakkaus ja voima murtautuu esiin. Silloin sinulla on ilo ja lepo palvelu­työssäsi.

Vapaus ja vastuu

2/2022

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on jatkunut jo kaksitoista päivää tätä kirjoitettaessa eikä loppua ole näköpiirissä. Koko kansainvälinen yhteisö on järkyttynyt ja kaikkien myötätunto on Ukrainan kansan puolella, jonka yhtenäinen puolustustahto on todella korkea ylivoimaista Venäjän armeijaa vastaan. Heillä on oikeus olla vapaa itsenäinen kansakunta.

Meillä kaikilla on sama vapauden kaipuu. Kukaan ei vapaaehtoisesti suostu siihen, että joku orjuuttaa häntä. Aikanaan Yhdysvalloissa lakkautettiin orjuuden käytäntö noin 160 vuotta sitten. Me täällä Suomessa olemme saaneet olla itsenäisenä kansakuntana jo yli 100 vuotta. Se tosin maksoi meille verisen sodan toisen maailmansodan aikaan, kun silloinen Neuvostoliitto, jonka seuraajana nykyinen Venäjä toimii, halusi vallata Suomen. Jumalan armosta säilytimme itsenäisyyden ja voimme samaistua Ukrainan ahdinkoon.

Ulkoinen vapaus on todella arvokas asia. Mutta vielä arvokkaampaa on sisäinen vapaus, johon kaikilla on mahdollisuus. Meidän ihmisten koko olemassaolon tarkoitus on elää vapaina Jumalan yhteydessä. Raamattu sanoo: ”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”

Kristus kuoli puolestamme, jotta saamme vapauden synnistä, sen syyllisyydestä ja häpeästä. Hän hankki meille vapauden uskonnollisesta lainalaisuudesta ja kaikesta pimeyden vallasta. Hän haluaa, että voimme elää Jumalan yhteydessä täydessä vapaudessa ilman ahdistavaa pelkoa ja että voimme elää rakastavassa yhteydessä toisiin ilman erillisyyden tunnetta.

Vapaus on uuden elämän tunnusmerkki. Synnillä ei ole enää todellista valtaa uskovan elämään, joka on antautunut täysin Jumalalle. Hänen ei tarvitse yrittää miellyttää Jumalaa. Hänen yllään on jo Isän täysi mielisuosio, koska Kristus on lunastanut hänet vapaaksi lain kirouksesta. Itse asiassa meillä uskovina on auktoriteetti pimeyden voimien yli, kun olemme Kristuksessa.

Vapaus on huippu mahtavaa! Mikä on sitten meidän vastuumme? Kristuksen työ ei automaattisesti tule osaksemme. Meidän tulee ottaa se uskossa vastaan ja astua vapauteen. Saatana voi pitää meitä orjuudessa enää vain sillä alueella, jolla emme ole ottaneet uskossa vastaan ilmestystä vapaudesta. Syynä voi olla tietämättömyys tai ettei usko, että se on juuri minua varten.

Vapaus ja vastuu ovat erottamattomat. Vapaus tuo vastuun ja johtaa palvelemaan toisia rakkaudessa. Se tapahtuu yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Vapautettuina voimme tehdä Jeesusen tekoja kaikkialla, minne Isä meitä johtaa. Tuomme heille Jumalan valtakunnan todellisuuden. Samalla kun palvelemme, myös luonteemme kehittyy. Joskus nimittäin joudumme tekemään asioita, jotka eivät tunnu niin mukavilta.

Vapaus kuuluu juuri sinulle. Astu vapauteen ylistämään ja palvomaan. Astu vapauteen ja vastuuseen palvelemaan. Rukoile nyt erityisesti Ukrainan kansan puolesta unohtamatta Venäjän kansaa!

SydänTen muuttumisen vuosi!

1/2022

Sydän on kaiken hengellisen elämän ydin samoin kuin fyysinen sydän on ihmisen luonnollisen elämän keskus. Sydämen pumppaus panee veren kiertämään koko ruumiissa. Jos sydän pysähtyy, fyysinen elämä kuolee. Hengellisen olemuksen keskuksena sydän on ihmisen sisin olemus – hengen ja sielun yhtymä­kohta. Se on meidän todellinen sisäinen ihminen.

Ihmisellä on tahto, mieli ja tunteet (sielu), hän on ainutlaatuinen persoonallisuus. Mutta se, mitä tahdomme tai yritämme olla, ei ole todellinen minämme, vaan se mitä sydämestämme nousee. Siksi Raamattu sanookin: ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” Sydämestä nousevat vahvat halut, motivaatiot ja aikomukset. Ne ovat joko hyviä tai huonoja.

Voiko ihmisen sydän olla Jumalan mielen mukainen? Siis sellainen, että se näkee ja ymmärtää asioita niin kuin Jumala, että se rakastaa ja iloitsee, kokee rauhaa ja tuskaa niin kuin Jumala, että se haluaa samoja asioita kuin Jumala ja tekee hänen tahtonsa mielellään? Kyllä voi. Ainakin Daavidista, joka oli aikoinaan Israelin kansan kuninkaana, Jumala itse sanoi: ”Olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen.” Jumala valmisti häntä ja käsitteli hänen sydäntään niin, että se muuttui hänen sydämensä mukaiseksi.

Monet ihmettelevät, miten Jumala saattoi sanoa Daavidista, että hän oli Jumalan sydämen mukainen. Hänhän oli avionrikkoja ja murhaaja ja vuodatti sodissa paljon verta! Tämä on inhimillinen näkökulma. Jumala näki syvemmälle Daavidin sydämeen ja muutti hänen sydämensä eikä enää muistanut hänen rikkomuksiaan, kun hän teki todellisen parannuksen. Uuden liiton valossa näemme, että kun ihminen uudestisyntyy, hän saa uuden sydämen, jossa Jumala itse asuu.

Tuon uuden sydämen syvä halu on oppia tuntemaan ja rakastamaan yhä enemmän Jeesusta, Isää ja Pyhää Henkeä. Uutena luomuksena siihen on kaikki edellytykset. Mutta uskoontulon jälkeen saattaa kasvu pysähtyä, jos sydän kylmentyy, haavoittuu, kovettuu, ajautuu epäuskoon. Siksi tarvitaan sydämen muuttumista, minkä vain Jumala voi tehdä. Ihminen voi yrittää itse muuttaa itseään, mutta se on tuomittu epä­onnistumaan. Pelkkä tahdon voima ei riitä. Kun sydän muuttuu, silloin se toimii auto­maattisesti uudella tavalla, ja siitä tulee kaikki kunnia Jumalalle!

Millaisia ominaispiirteitä on sillä ihmisellä, joka omaa Jumalan mielen mukaisen sydämen? Yksi silmiinpistävä piirre oli Daavidin intohimoinen Jumalan jano ja etsintä. Hän halusi tuntea Jumalan läheisesti, rakastaa häntä, asua hänen läsnäolossaan ja saada häneltä suoraan ilmestystä. Tuollaista janoa ei voi teeskennellä, se kuvaa sydämen aitoa ja vakavaa, jatkuvaa etsintää, palvoa Jumalaa intohimoisesti Hengessä ja totuudessa. Kriisin tullen hän etsi Jumalan apua eikä turvautunut inhimillisiin lähteisiin. Hän oli täysin riippuvainen Jumalasta. Sydämen muutos näkyi myös kuuliaisuutena ja palvelijan asenteena.

Olkoon alkanut vuosi 2022 sydänten muuttumisen vuosi. Tulkoon Pyhän Hengen virta sinun yllesi nyt! Muuttakoon se sydämesi niin, että se tulvii ihania sanoja ja tuo esiin halun rakastaa ja palvella Jumalaa ja ihmisiä kestävästi. Herätys alkaa sinusta.

Jumalan läsnäolo keskipisteenä!

6/2021

Mikä on seurakunnan elämän ja toiminnan olennaisin asia? Totta kai Jumala, kaikki sanomme. Mutta tapahtuuko käytännössä niin, että hän todella on keskipisteenä seurakunnassa, sen johtajistossa ja kaikkien yksilökristittyjen elämässä? 

Ajatellaan esimerkkinä huippu-urheilun jalkapallopeliä. Mikä sen ottelussa on kaiken keskipisteenä? Onko se joku tähtipelaajista, joka onnistuu tekemään maaleja, vai maalivahti, joka pystyy loistaviin suorituksiin torjuessaan vastustajan yrityksiä saada maali aikaiseksi, vai kenties valmentaja, joka on pitkä­jännitteisesti hionut taktiikoita ja varustanut joukkuettaan ratkaisevaan peliin?

Kaikki nuo ovat välttämättömiä onnistumisen kannalta, mutta kaiken keskipisteenä on silti itse jalkapallo, miten se liikkuu kentällä ja miten se saadaan vastustajan maaliin. Pelkkä puolustuspeli ei riitä voittoon. Jokainen pelaaja etsii paikkansa sen mukaan, missä pallo kulkee ja on osaltaan vaikuttamassa pelin lopputulokseen. Kaikki tietävät, mihin pelissä pyritään, ettei tyydytä vain pallottelemaan pelivälinettä.

Tämä havaintokuva osoittaa, mikä Jumalan valtakunnassa on keskeistä. Sen voisi hyvin nimetä yhdeksi ydinarvoksi seurakunnassa, että kaikessa sen elämässä ja toiminnassa tulee keskittyä Jumalan läsnäoloon. Haluamme nähdä taivaan kulttuurin tulevan alas keskuuteemme niin, että voimme sen myös kokea käytännössä.

Israelin muinainen kuningas Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies. Hän oli suuri soturi, jonka johdolla Israel valloitti kaikki ne alueet, jotka Jumala oli luvannut sille. Hänen menestyksensä salaisuus oli siinä, että hän asetti Jumalan ensimmäiselle sijalle kaikessa. Hänellä oli jatkuvasti syvä kaipaus saada asua Herran huoneessa kaikkina elämänsä päivinä ja katsella Herran ihanuutta ja palvoa häntä lakkaamatta. 

Daavid eli kuitenkin Vanhan liiton aikana, jolloin oli vain tietty paikka, jossa Jumalan läsnäolo oli pysyvästi. Me tämän päivän kristityt elämme Uudessa liitossa ja olemme paremmassa asemassa! Herran läsnäolo on koko ajan meissä ja meidän kanssamme, koska olemme uusia luomuksia hänessä.

Mitä keskittyminen Jumalan läsnäoloon tarkoittaa meille? Se on ennen kaikkea Jumalan palvomista ja palvelemista. Silloin aletaan liikkua yhä enemmän siihen suuntaan, että palvotaan häntä syvällä kunnioituksella ja iloisella intohimolla. Samalla tullaan  tietoisiksi, että Jumala nauttii palvonnastamme ja on siinä mukana. Hänen läsnäolonsa tulee myös koettavaksi. 

Silloin täytytään Pyhällä Hengellä yhä enemmän niin, että tullaan ylitsevuotaviksi hänen läsnäolossaan. Se juuri koituu siunaukseksi niille, jotka ovat tekemisissä kanssamme myös arjen keskellä. Minne tällainen kristitty menee, sinne tulee Jumalan läsnäolon todellisuus.

Keskitytään siis Jumalan läsnäoloon kaikessa ja tehdään siitä elämäntapa itsellemme. Silloin sinäkin palvelet ihmisiä niin kuin Jeesus ja tuot aina kunniaa Jumalalle. 

VOit olla yhteistyössä
Jumalan kanssa!

5/2021

Kuinka kristitty voi olla yhteistyössä Jumalan kanssa? Eihän Jumala tarvitse ihmistä kumppanikseen tehdäkseen hänen kanssaan yhteistyötä. Jumala on suvereeni ja voi tehdä, mitä ikinä tahtoo, se on täysin selvää.

Suuressa rakkaudessaan Jumala loi ihmisen ennen kaikkea yhteyteensä, olemaan hänen kanssaan mukana siinä rakkaus­suhteessa, mikä on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen välillä. Sen seurausta on sitten se, että Isä ottaa meidät mukaan siihen työhön, mitä hän haluaa tehdä. Palvelutyö on siten seurausta rakkaussuhteesta eikä jotain, mitä yritämme tehdä miellyttääksemme Jumalaa.

Gideon on yksi Raamatun hieno esimerkki ihmisestä, jonka Herra kutsui palvelijakseen. Gideon koki itsensä arvottomaksi ja mitättömäksi toimimaan Israelin vapauttajana. Häneltä puuttui inhimillisesti katsoen kaikki edellytykset siihen tehtävään. Mutta se ei haitannut Jumalaa, joka lupasi olla hänen kanssaan, sillä hän näki Gideonin vilpittömän sydämen ja nöyrän asenteen.

Gideonin esimerkin pohjalta voimme havaita kolme perusedellytystä, joiden tulee täyttyä, jotta uskovan suhde Jumalaan voi tulla ilmi yhteistyönä Jumalan kanssa. Kaksi ensimmäistä liittyy suhteen perustaan: Kristus on vanhurskautemme ja pyhyytemme. Meillä on rauha Jumalan kanssa, syntimme on otettu pois, Isä on täysin hyväksynyt meidät yhteyteen kanssaan Jeesuksen veren kautta. Ristin työn perusteella olemme kertakaikkisesti pyhitetyt ja erotetut häntä varten.

Kolmas edellytys liittyy Pyhän Hengen voiteluun. Sekin annetaan lahjana ja otetaan vastaan uskon kautta. Gideonin tapauksessa kuvataan alkukielellä sanatarkasti, että Jumala puki Gideonin ylleen. Jumalan Henki tuli siis hänen sisälleen ja saattoi käyttää häntä, kun Gideon oli antautunut hänelle kokonaan. Sitä voisi havainnollistaa hansikkaalla, joka lojuu käyttämättömänä, kunnes omistaja työntää kätensä sen sisään ja alkaa käyttää sitä.

Juuri tästä on kyse, kun Paavali laukaisee järisyttävän totuuden: ”Kristus teissä – kirkkauden toivo!” Kristus sinussa tekee sinut kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelija.

Gideon lähti 300 miehen kanssa taisteluun ylivoimaista vihollista vastaan. Nämä miehet Jumala oli itse valinnut ja hän oli antanut Gideonille myös taistelustrategian. Heillä kullakin tuli olla pasuuna ja tulisoihtu saviastissa. Tietyllä hetkellä heidän tuli puhaltaa pasuunaan ja rikkoa saviruukku niin, että tulisoihtu tuli näkyviin. Silloin vihollisjoukot joutuivat täysin sekasortoon ja alkoivat taistella toisiaan vastaan. Ja niin Gideon vapautti Israelin vihollisten vallasta.

Sinä voit olla yhteistyössä Jumalan kanssa. Huolehdi, että sinulla on Sanan pasuuna suussasi, Hengen tuli ylläsi ja särjetty sydän Jumalan edessä. Varmistu, että Jeesus on Herrasi ja rakkaussuhteesi häneen vain kasvaa. Silloin vaikka olisit kuinka heikko omissa silmissäsi, saat nähdä hänen tekojaan sinun kauttasi.

Pidä huolta Jumalan läsnäolosta!

4/2021

Kuulostaa aika erikoiselta kehotukselta: Minunko tulisi pitää huolta Jumalan läsnäolosta? Eikö Jumala itse suvereenisuudessaan pidä huolta siitä, kenelle hän ilmestyy ja milloin?

Kyllä. Kaikki on lähtöisin Jumalasta. Hän on meidät jokaisen luonut ja tarkoittanut yhteyteensä, jossa hänen läsnäolonsa ihanasti vallitsee. Vaikka synti tuli väliin, niin siihenkin hänellä oli ratkaisu. Hän lähetti oman Poikansa, joka tuli ihmiseksi ja otti synnin pois ja teki mahdolliseksi ihmisen palata takaisin Jumalan yhteyteen. Vakuudeksi hän lähetti vielä Pyhän Hengen asumaan hänen omissaan ja tuomaan Jumalan läsnäolon koettavaksi todellisuudeksi.

Jumala on siis tehnyt kaiken valmiiksi. Ihmisen osuudeksi on jäänyt ainoastaan ottaa vastaan uskon kautta tämä ihmeellinen armo ja elää siinä. Itse asiassa uskokin on Jumalan lahjaa. Jumala vetää kaikkia ihmisiä yhteyteensä valtavalla rakkaudellaan ja tarjoaa tätä lahjaa. Ihminen voi tietysti torjua armon ja jäädä ulkopuolelle tuosta kaikesta, mitä Jumala on hänelle suunnitellut.

On vaikea käsittää, miksi joku haluaisi jäädä tämän valtavan hyvyyden ulkopuolelle. Jumala ilmaisee itsensä Sanansa ja läsnäolonsa kautta ja siinä tapahtuu upeita asioita: Syyllinen saa syntinsä anteeksi ja vapautuu synnin vallasta, sairauden taakoittama saa kokea parantumisen, haavoitettu sydän eheytymisen, omiin yrityksiin väsynyt uuden voiman ja rohkeuden palvella Jumalaa…

Kaiken lähtökohta on siinä, että Jumala itse ikävöi läheisyyttä jokaisen ihmisen kanssa. Siinä on hänen sydämensä. Hän kaipaa yhteyttä. Jumala haluaa tulla asumaan sisimpäämme ja levätä yllämme. Silloin voimme täyttää kutsumuksemme ja vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Ihmisen todellinen persoonallisuus ei koskaan pääse täyteyteensä erillään Jumalan läsnäolosta. Siksi keskeinen tehtävä on oppia pitämään huolta hänen läsnäolostaan. Siitä tulee tehdä elämässä kaiken keskus, jotta voi menestyä siinä, mihin Jumala on tarkoittanut. Se tulee tehdä kaikella kunnioituksella ja mielihyvällä tiedostaen samalla, että suhteen syvenemisellä on hintansa ja sen salaisuus paljastuu sitä mukaan kuin kasvuprosessi edistyy.

Paholainen joutuu paljastetuksi eikä kykene enää pettämään, kun opitaan tiedostamaan auktoriteetti, joka uskoville on annettu sen yli. On nähtävä ero sen suhteen, mitä uskovalla on asemallisesti lupauksen kautta ja mitä hän on jo nyt käytännössä saanut omistukseensa. Sen vuoksi Jumalan läsnäolossa on erilaisia ulottuvuuksia: Hän on yleisesti läsnä kaikkialla, mutta asuu jokaisessa uskovassa Pyhän Hengen kautta. Hän on erityisesti läsnä siellä, missä häneen nimeensä on kokoonnuttu. Hän asuu kansansa ylistyksessä ja joskus hänen läsnäolonsa kirkkaus tulee esiin niin voimallisesti, etteivät ihmiset sitä kestä. 

Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta juuri sinulle on raivattu tie auki päästä suoraan Jumalan läsnäoloon päivittäin. Eikä vain päivittäin, vaan voit pysyä siinä jatkuvasti. Pidä siitä huolta kaikin tavoin. Janoa Häntä lisää yhä enemmän!

 

Suurin voima maan päällä!

3/2021

Maailmassa nähdään paljon pahuutta, joka ilmenee ihmisten avuttomuutena kohdata synnin ja sairauden valtaa. Ollaan hukassa oman sisäisen rikkinäisyyden kanssa eikä kyetä terveisiin ihmissuhteisiin. Elämän tarkoitus on hukassa ja usein taloudelliset haasteet painavat raskaina päälle. 

Pahuuden voima ei ole suurin voima maan päällä, vaikka siltä saattaa näyttää, kun käsittämätöntä kärsimystä on kaikkialla. On olemassa suurempi voima – väkevämpi kuin mitkään ydinaseet tai nanotekniikan viimeisimmät saavutukset. Suurin voima maailmankaikkeudessa on Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu jokaisen uudestisyntyneen kristityn sisimpään Pyhän Hengen kautta. 

Jumalan rakkaus on kuin aurinko, joka tuo parantumisen sydämen haavoihin ja muutoksen koko elämään. Kristuksen ristin kuolema ja ylösnousemus on perusta, jolle uusi elämä täysin rakentuu. Sen kautta rakkauden voima vapautuu niin, että synnin ja sairauden valta murtuu. Jeesus lupasi opetuslapsilleen ennen taivaaseen kohoamistaan, että he saavat voiman olla hänen todistajiaan, kun Pyhä Henki tulee heidän päälleen. Se voima on Jumalan rakkauden voima ja se on suurempi kuin mikään pahuuden voima.

Pyhän Hengen saaminen kuuluu kaikille Jeesukseen uskoville. Hän tulee kuin sade, joka kastelee sydämen maaperän ja uudistaa rakkaussuhteen Jeesukseen. Kaikki mitä teemme Jumalan valtakunnassa tapahtuu tästä suhteesta käsin. Se on kuin kirkas lähde, joka kumpuaa tuoretta vettä koko ajan niin, että uskova saa olla tyydytetty sisäisesti. Rukouselämän kammiohetkistä tulee ikävöityjä Jumalan läsnäolon kokemuksia. Ikävöinti on molemmin puolista. Me ikävöimme saada viettää aikaa hänen kanssaan, mutta vielä enemmän Hän – Isä, Poika ja Pyhä Henki – ikävöi saada olla kanssamme.

Tuo lähde sisimmässämme kumpuaa vettä iankaikkiseen elämään. Ikuinen elämä on Jumalan tuntemista ja siinä läheisessä suhteessa hänen kanssaan elämä virtaa. Se tulvii niin ylitsevuotavasti, että toteutuu se Hengen virtojen juokseminen, mistä Jeesus puhui. Se tuo elämää ympärillemme niin, että synnin ja sairauden valta murtuu. Hengen armlahjojen kautta Jumalan rakkauden voima voittaa pimeyden. Murheen sijaan tulee iloöljyä, tuhkan sijaan juhlapäähine ja masentuneen hengen sijaan ylistyksen viitta. 

Täynnä Pyhää Henkeä oleva kristitty tulvii Jumalan rakkautta kaikkialle, missä hän liikkuu. Siinä tulvavirrassa on voimaa. Hänen ei ’tarvitse’ evankelioida, vaan hänen sisimmästään nousee palava halu kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt hänelle. Todistuksen voima vaikuttaa hänen kauttaan ihmisissä, joita hän kohtaa. Taivas tulee maan päälle. Yliluonnollisia asioita alkaa tapahtua. Ahdistava demoninen side katkeaa. Syöpäkasvain häviää. Migreeni lähtee. Kipu väistyy. Avioliitto eheytyy. Köyhyyden kirous murtuu. Tuhlaajapoika ja -tytär palaa isän kotiin. 

Maailmankaikkeuden suurin voima tuo taivaan todellisuuden maan päälle. Uusi aikakausi on alkanut. Ota vastaan osasi siitä!

Seppo Pehkonen

Harhaoppia vai eri näkemyksiä?

2/2021

Raamattu on kristityille opin ja elämän ehdoton auktoriteetti. Tähän on helppo yhtyä ja sanoa: Aamen! Mutta kun lähdetään selvittämään opillisia linjauksia, törmätään pian erilaisiin näkemyksiin ja painotuksiin. Sanan totuudet on voitava elää todeksi. Kristillinen usko ei ole vain opillisia teorioita, vaan elämää arkipäivän keskellä.

On selvää, että uskon elämään liittyvät kokemukset ovat monenkirjavia, sillä Jumala on rikas antaja, joka toimii yksilöllisesti eri ihmisten suhteen. Kuitenkin voidaan Raamatusta nähdä perustotuudet, jotka ovat luovuttamattomia ydinasioita. Ne tekevät uskostamme kristinuskon ja rajaavat ulkopuolelle harhaopit, joita tulee karttaa. Jeesus Kristus sovitti koko ihmiskunnan synnin ristillä ja on siten ainoa tie Jumalan luo. Uskon kautta ihminen saa ottaa vastaan tämän pelastuksen ilman omia ansioita.

Alkuseurakunnassa pidettiin vaarallisena harhaoppina esimerkiksi judaismia, joka yritti tuoda ympärileikkausta mukaan pelastuksen ehtoihin. Myöhemmin jouduttiin käymään kovaa kamppailua sellaisia harhaoppeja vastaan, jotka eivät tunnustaneet oppia Kristuksen tosi jumaluudesta ja tosi ihmisyydestä, eivätkä hyväksyneet Jumalan ilmestymistä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Harhaopeissa vedotaan usein vääriin auktoriteetteihin, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisten apostolien julistuksen kanssa. Siksi tulee pitäytyä terveeseen oppiin.

Onko kaikki erilaisuus harhaoppia? Liian usein nykypäivänä sanotaan helposti, että joku on harhaoppinen, kun hän esittää erilaisen näkemyksen tai tulkinnan jostakin Raamatun opetuksesta. Jos ei ole kyse kristinuskon ydintotuuksista, on syytä olla varovainen harhaksi väittämisen suhteen. Toisen leimaamisella harhaopettajaksi on nimittäin saatu aikaan surullisen paljon Kristuksen ruumiin jakautumista. Sen sijaan tulee oppia kunnioittamaan toisen näkemystä, arvostaa sitä ja yrittää ymmärtää, mihin se perustuu. Ja vaikka ei oltaisi samaa mieltä asiasta, silti voidaan jatkaa yhdessä eteenpäin.

Yhtenä esimerkkinä otan esiin näkemyserot Jeesuksen takaisintulosta. Jotkut näkevät sen jo tapahtuneen näkymättömästi, koska Jumalan valtakunta ja Jeesus sen mukana on sisällisesti meissä häneen uskovissa. Toiset näkevät, että Jeesuksen takaisintulo on vielä edessäpäin, että hän tulee näkyvästi maan päälle ja tempaa kaikki uskovat tullessaan. Toiset taas näkevät tämän eri vaiheisena ja siitäkin on vielä monia erilaisia muunnelmia. Kaikkien näiden näkemysten kannattajat saattavat olla arvostettuja ja voideltuja Sanan opettajia, jotka ovat terveellä perustuksella pelastuksen suhteen, eikä ole mitään syytä leimata ketään harhaoppiseksi.

Otan vielä toisen esimerkin. Miten ymmärrämme perisyntikäsitteen? Toiset näkevät sen syntiinlankeemuksen seurauksena niin, että Jumalan kirous aiheutti sen, että jokainen ihminen Aadamin jälkeen on perinyt syntisen luonteen. Toiset puolestaan näkevät, että Jumala luo jokaisen uuden ihmisen hengen ilman syntiä, ja että sitten sikiämisen jälkeen hänen luontonsa joutuu syntisen maailman saastuttamaksi. Molemmissa näkemyksissä on silti vahva usko Jeesuksen ristin pelastavan työn välttämättömyyteen.

Raamattu opettaa meitä kunnioittamaan toisiamme, vaikka ei ollakaan täydellisiä ja vaikka meillä on erilaisia näkemyksiä. Ydinasioissa ollaan ehdottomia, kehällisissä asioissa annetaan tilaa eri tulkinnoille.

Seppo Pehkonen

Herätys – Valmistautumisen vuosi!

1/2021

Vuosi 2021 on jo hyvän matkaa meneillään ja se merkitsee valmistautumista suureen herätykseen, johon ovi hengen maailmassa ovi on jo avautumassa. Se koskettaa koko Suomea. Nyt sydänten kipuja käsitellään kuntoon.

Sanalle herätys on annettu monenlaisia määrityksiä. Yksinkertaisuudessaan siinä on kyse Jumalan pysyvästä läsnäolosta, jonka seurauksena ihmisten elämässä tapahtuu lisääntyvää muuttumista. Muutos näkyy henkilökohtaisessa elämässä ja sen kautta myös yhteisöllisesti. Herätys on sitä, että tavanomaisista kristityistä tulee todellisia kristittyjä, jotka elävät ja toimivat niin kuin Uudessa testamentissa asiaa kuvataan. Kristittyhän tarkoittaa Kristuksen kaltaisuutta.

Millaiselta näyttää Uuden liiton kristittyjen elämä? Jokaisen kristityn sisimmässä on elävän veden virta, joka vuotaa sieltä ulos. Se on sama virta, joka juoksee Jumalan valtaistuimelta ja tuo elämää ja parantumista kansoille. Tämä vesi tyydyttää kaikkien hengellisen nälän ja janon. Todelliset kristityt kantavat sisällään lähdettä, joka vapauttaa iankaikkisen elämän kaikkialle, mihin he menevät. He ovat itse saaneet kohdata ja kokea kaikkivaltiaan Jumalan muuttavan voiman elämässään. He välittävät tätä samaa Jumalan rakkautta ja voimaa ympärilleen. Yliluonnollisia parantumisia ja selittämättömiä ihmeitä tapahtuu jatkuvasti heidän kauttaan.

Nämä kristityt edustavat taivasta maan päällä ja tuovat sovituksen sanoman koko ihmiskunnalle. Heillä on auktoriteetti pimeyden voimien yli tuomaan sisäinen parantuminen haavoitetuille sydämille ja vapautus demonisistä siteistä. He joutuvat usein vainotuiksi, mutta kokevat enkelien apua ja yliluonnollisia vierailuja. He ovat täynnä Pyhää Henkeä, julistavat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta. He ovat pysäyttämättömiä. Tämä ei ole mielikuvitusta, vaan Uuden testamentin mukaista kristillisyyttä – tämä on herätystä!

Tähän Pyhä Henki haluaa viedä meitä tämän päivän kristittyjä. Onko se mahdollista? Kyllä! Hänen läsnäolonsa tulee yllemme niin, että voimme valmistaa sydämemme. Silloin emme enää tyydy tavanomaisuuteen, vaan janoamme enemmän Jumalalle antautumista ja syvempää Kristuksen tuntemista, että Jumalan pyhä tuli saa polttaa elämästämme pois kaiken turhan. Herätys ei ole jokin hyvä tapahtuma tai hetkellinen taivaskokemus, vaan peräänantamatonta Jumalan kasvojen etsintää, jossa jatkuvasti janotaan ja koetaan enemmän Jumalaa.

Herätys ei ole vain Jumalan suvereeni tuleminen. Kristityillä, jotka palavat Jumalan tulesta, on siinä ratkaiseva osuus. He ovat oven avaajia ja tien raivaajia. Heillä on pääsy läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa. He sytyttävät toisia samaan tuleen ja saavat aikaan pysyvän prosessin, jossa yhä useammat antautuvat kokosydämisesti Jumalalle. Yksilöiden syttyminen saa yhteisöt syttymään taivaan tulesta ja niin siitä muodostuu avoin ovi kasvavalle herätykselle.

Oletko sinä valmis omalta osaltasi tänä vuonna tekemään kaiken, mitä herätys edellyttää, olipa se mitä tahansa ja kestipä se kuinka kauan tahansa? Suostutko, että sydämesi saa muuttua?

Seppo Pehkonen

APOSTOLISUUS JA PERHEYHTEYS!

6/2020

Apostolisuus ja perheyhteys saattavat kuulostaa yhdessä mainittuna yllättävältä ilmaisulta. Voiko seurakunta olla apostolinen perheyhteys? Kyllä voi! Se juuri on Jumalan tarkoitus hänen seurakunnalleen.

Kaikki perustuu siihen, että meillä on oikea identiteetti Kristuksessa. Ei tarvitse yrittää olla jotain saadakseen hyväksyntää ja arvostusta Jumalan edessä ja seurakunnassa. Jumalan lapsena uskovalla on tietoisuus Jumalasta Isänä, joka pitää huolta hänestä kaikin tavoin. Aikuisuuteen kasvaneena Jumalan poikana/tyttärenä hän on tietoinen myös siihen liittyvistä valtuuksista pimeyden voimien yli.

Alkuseurakunnasta kerrotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. Apostolinen seurakunta on perheyhteys, ei hierarkia, jossa apostoli olisi ylimmällä tasolla ja sitten hänen jälkeensä tulisivat muut pastorit, vanhimmat, seurakuntapalvelijat ja lopulta tavalliset seurakuntalaiset. Apostolinen johtajuus ei ole kontrolloivaa alistamista. Jeesus painotti erityisesti sitä, että johtajuuden tulee olla palvelevaa, mikä tarkoittaa, että hengellisesti johtavassa asemassa oleva auttaa toisia kasvuun palvelemalla heitä.

Paavalin kirjeissä oikea asenne tulee hienosti esiin, kun hän kuvaa, kuinka hän hoivasi seurakuntatalaisia kuin imettävä äiti ja rohkaisi heitä isällisesti, ojentaen tarvittaessa. Hengelliset isät ja äidit seurakuntaperheessä luovat vapauden ilmapiirin, jossa on tilaa myös epäonnistumiselle. Kun Jeesus kävi ehtoolliselle opetuslastensa kanssa, hän ei moittinut heidän likaisia ja hikisiä jalkojaan, vaan näki tilaisuuden pestä heidät puhtaaksi.

Toisaalta apostoliselle seurakunnalle on keskeistä Jumalan valtakunnan edistäminen. Siinä ei tyydytä vain pitämään huolta perheyhteydestä, vaan omataan vahva näky lähteä liikkeelle tavoittamaan kadotettuja ja varustamaan heitä kutsumuksen tiellä. Tämä edellyttää Jumalan yliluonnollista vaikutusta jokaisen perheyhteyteen kuuluvan elämässä. Jumalan rakkaus, pyhyys ja voima tulee kaikessa esiin. Valtakunta laajenee. Pienestä kehittyy suurta, kun Jumalan elämä murtautuu esiin.

Jumalan valtakunnan kulttuurissa ei ole erottelua sen suhteen, onko juutalainen tai pakana taustaltaan, onko orja tai vapaa, mies tai nainen, vanhempi tai nuorempi. Kaikki ovat yhtä Kristuksessa riippumatta taustasta. Koska Jeesuksen lunastus ristillä poisti kirouksen, eri genret eivät enää ole ratkaisevia. Taivaassa ei ole mitään kirousta, ja kun Taivas tulee maan päälle Valtakunnan läsnäolossa, ei ole mitään eroja, kuka voi palvella missäkin tehtävässä. Vain se ratkaisee, kenet Jumala on kutsunut, valmistanut ja asettanut siihen.

Sinä saat olla kasvamassa omaan kutsuusi parantavassa perheyhteydessä, olitpa mitä kansallisuutta tahansa, olitpa mies tai nainen, nuori tai vanhempi. Sinulle kuuluu myös valtuudet tehdä samoja tekoja kuin Jeesus, nähdä konkreettisia rukousvastauksia ja siten laajentaa Jumalan valtakuntaa.

Seppo Pehkonen

VOIDELTU PALVELEMAAN!

5/2020

Usein kuullaan puheissa käytettävän sanaa ’voitelu’ ja se liitetään jotenkin jumalalliseen toimintaan. Saatetaan sanoa, että joku julistaja on voideltu tai että jonkun opetuksessa on voitelu.

Mitä voitelu-sanalla tarkoitetaan raamatullisessa kielenkäytössä? Se ei tarkoita taitavaa puhujaa tai muusikkoa tai yleensäkään jotain loistavaa esiintymistä. Sana voitelu liittyy öljyyn, joka kuvaa Pyhää Henkeä. Voitelu Raamatussa tarkoittaa öljyllä voitelemista, kun Jumala asettaa jonkun omansa erilleen, jotta voisi käyttää häntä työssään. Voitelu on siis Jumalan armon yliluonnollinen voima uskovan elämässä, jonka kautta saadaan aikaan poikkeuksellisia tuloksia.

Vanhan testamentin aikaan voitelu lepäsi pappien, profeettojen ja kuninkaiden yllä, jotta he voivat palvella Jumalan kansaa. Uudessa testamentissa kuvataan kahdentyyppistä voitelua uskovan elämässä. Sisäinen voitelu kuvaa Pyhää Henkeä, joka asuu meissä. Hän opettaa, johdattaa ja auttaa itseämme muuttumaan Kristuksen kaltaisuuteen. Se on omalle lihalle kuolemisen tie, mutta samalla luonteemme kehittyy ja Hengen hedelmää alkaa tulla esiin. Sydämestä virtaa pyyteetön rakkaus, ylitsevuotava ilo ja rauha myrskynkin keskellä. Perusasenteena kaikessa ilmenee nöyryys.

Päällä oleva voitelu antaa erityisen kyvyn palvella Pyhän Hengen yliluonnollisella voimalla toisia. Tämä voitelu synnyttää intohimoisen rakkauden ja jopa kiivaan halun tehdä Jumalan asioita. Voitelu tuhoaa paholaisen ikeet, olipa sitten kyse synnistä, sairaudesta, taloudellisista siteistä tai muista painostuksista. Vihollinen ei kestä Jumalan läsnäoloa. Demonit paljastuvat ja pakenevat. Voitelu parantaa särjettyjä sydämiä. Se on parasta lääkettä sisäisiin haavoihin.

Sisäisen voitelun eli luonteen ja päällä olevan erityisen voitelun välillä tulee olla tasapaino. Valtuudet erityiseen voiteluun edellyttää läheistä suhdetta Jumalan kanssa, jossa saadaan jatkuvasti ilmestystä siitä, mitä Isä todella tahtoo kussakin tilanteessa. Tämä puolestaan edellyttää oikeaa identiteettiä, että kaikki palveleminen tapahtuu siitä lähtökohdasta, että olen Isän täydellisesti hyväksymä Kristuksessa ilman minkäänlaista toiminnallista pakkoa. Silloin evankeliumin palvelija voi parhaiten tavoittaa uusia ihmisiä ja auttaa myös heitä löytämään kutsumuksensa ja kasvamaan siinä täyteen potentiaaliinsa. Tämä tuo aina kunniaa Jeesukselle, ei koskaan ihmiselle, joka on välikappaleena.

Voitelun aktivoituminen käytännössä tapahtuu uskon kautta, kun Jumalan sana tulee sydämen uskoksi ilmestyksen kautta. Näin siis jokainen uskova voi henkilökohtaisesti ottaa vastaan erityisen voitelun. Mutta on huomioitava, että voitelu aktivoituu korkeammalla tasolla Kristuksen ruumiin yhteyden kautta. Sillä juuri sinne Herra on säätänyt erityisen siunauksen, missä ruumiin ykseys on todellisuutta, olipa koolla kaksi tai kolme tai vaikka tuhansia. Voitelu virtaa päästä varpaisiin asti!

Sinut on voideltu palvelemaan! Älä jää kuitenkaan toimimaan yksin. Tee se Kristuksen ruumiin yhteydessä. Se on tosin itselle kuolemisen tie, kun annat voitelun murtaa ikeet omasta elämästäsi, mutta samalla se on ilon ja täyttymyksen tie, kun saat voideltuna palvella toisia.

Seppo Pehkonen

Hengellinen isyys nouskoon!

4/2020

Miksi ihmiset voivat huonosti perheissä, seurakunnissa, yhteiskunnassa? Miksi on väsyksiin asti yrittämistä eikä kuitenkaan saavuteta kunnolla mitään? Miksi ajatellaan, ettei kukaan oikeasti rakasta ja välitä minusta. Tämä on orvon ihmisen elämää, koska häneltä puuttuu todellinen isä. Suomen seurakunnissa on huutava tarve hengellisestä isyydestä. Siksi yksi tärkeimmistä totuuksista, mistä Pyhä Henki haluaa antaa tuoretta ilmestystä, on Jumalan isyys ja sen kautta tuoda todellista vanhemmuutta seurakuntiin.

Jumala on yksi, mutta silti kolme persoonaa, jotka ilmentyvät eri tavoin ja joilla kullakin on oma erillinen tehtävänsä. Jumala Poikana, Jeesuksena Kristuksena, tunnetaan kaikkein parhaiten, kun hän tuli ihmiseksi ja Pelastajaksi synnistä. Pyhä Henki Jumalana oli kauan aikaa vähemmän ymmärretty. Mutta kun hänet löydettiin uudelleen, saatiin ilmestystä Hengen täyteydestä ja armolahjoista, sairaiden parantamisesta ja palvelemisesta Hengen voimassa.

Entä Jumala Isänä? Jeesus on tie Isän luo. Hän puhui paljon Isästä ja hänen Isä-suhteensa merkityksestä, mutta pelkkä asioiden lukeminen Raamatusta ei vielä riitä. Tarvitaan ilmestys. Niin kuin pelastus on ilmestys Jeesuksesta ja henkikaste on ilmestys Pyhän Hengen läsnäolosta uskovassa, samoin Jumala antaa yliluonnollisesti ilmestyksen Isästä. Silloin se ei ole enää vain teologiaa, vaan Isä itse tulee lastensa sydämeen todelliseksi.

Mitä tämä merkitsee käytännössä? Jumalan isyys pitää sisällään kaksi tärkeää puolta: Toisaalta suhde Isään on hyvin läheinen ja täynnä rakkautta. Siinä Isä ilmaisee ehdottoman rakkautensa lastaan kohtaan ja tämä puolestaan sytyttää rakkautemme häntä kohtaan. Toisaalta suhde Isään on äärimmäisen kunnioittava, jossa Isä tuo esiin omaa kirkkauttaan ja se merkitsee, että haluamme palvoa ja kunnioittaa häntä koko olemuksellamme.

Tällainen rakastava ja kunnioittava suhde oli Jeesuksella Isään, kun hän eli maan päällä. Suhde Isän ja Pojan välillä oli niin läheinen, että he olivat täysin yhtä. Samaa läheisyyttä Isä on tarkoittanut myös meille jokaiselle, jotka hän on ottanut pojikseen ja tyttärikseen. Jumala on Isänä meille elämän lähde, huolehtija, valmentaja, auktoriteetti ja kaikkea muuta, mitä vain tarvitsemme hänen yhteydessään. Jumalan isyys antaa meille mallin, kuinka kristittyinä kasvamme hengelliseen aikuisuuteen ja meistä tulee isiä nuoremmille seurakunnassa, kyse ei ole fyysisestä iästä. Jumalan isyys vahvistaa identiteettiämme hänen poikinaan ja tyttärinään.

Suurin ongelma yleensä seurakunnissa on johtajien epävarmuus. Se johtuu siitä, ettei ole varmuutta omasta identiteetistä ja tarkoituksesta. Jos tämä ilmestys puuttuu, meitä hallitsee orvon ja orjan mentaliteetti pelon kautta. Hengellisessä aikuudessa ei ole enää sijaa epäonnistumisen ja hylkäämisen pelolle eikä millekään muulle pelolle. Kasvanut kristitty tietää, että Isä rakastaa häntä aina eikä salli hänelle tapahtuvan mitään pahaa. Kehittynyt suhde Isään tyydyttää täysin sisimpämme syvimmät kaipaukset.

Tähän Jumala vuodattaa armonsa Henkeä niin, että Suomen seurakunnissa nousee hengellinen isyys, eikä olla enää orpo kansa, joka käpertyy omaan arvottomuuden tunteeseen. Silloin Suomi on valmis ottamaan vastaan kansallisen herätyksen

Seppo Pehkonen

NÄKY APOSTOLISESTA KESKUKSESTA!

3/2020

Viime aikoina on paljon alettu puhua apostolisuudesta – uudesta ajasta, jota Pyhä Henki on tuomassa seurakuntaan. On ollut aika, jolloin evankelistojen, paimenten ja  opettajien palvelu on ollut keskeistä Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Sen lisäksi nousevat esiin nyt apostolit ja profeetat, koska seurakunnan perusta on Kristuksessa, jonka he laskevat julistuksellaan.

Mitä tarkoitetaan apostolisella keskuksella? Alkuseurakunnassa kaikki alkoi Helluntaina Jerusalemista, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin voimallisesti opetuslasten ylle. Se näkyi ja kuului. Sanoma Kristuksen rististä ja ylösnousemuksesta tavoitti ihmisiä ympäri kaupunkia. Tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja, Jumalan rakkaus kosketti sydämiä yhä laajemmalle. Uskovien määrä kasvoi räjähdysmäisesti moniin tuhansiin. Mahtavaa!

Mutta paholainen ei katsellut sitä toimettomana. Hyvin pian alkoi vastustus, joka yltyi sellaiseksi vainon aalloksi, että uskovat hajaantuivat kauas kotikaupungistaan. Jumala salli tämän, koska sen kautta evankeliumi levisi ympäröiviin alueisiin, kun uskovat täynnä Pyhää Henkeä rohkeasti todistivat Jeesuksesta ja saivat nähdä kuinka Herra itse vahvisti Sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Näin syntyi uusi keskusseurakunta Syyrian Antiokiaan.

Antiokian seurakuntaa voidaan pitää malliesimerkkinä apostolisesta keskuksesta. Se syntyi vainojen seurauksena ja siellä opittiin alusta lähtien elämään taistelujen keskellä. Epäitsekkyys oli yksi sen piirteistä, haluttiin antaa eteenpäin sitä, mitä oli saatu. Ei pelätty virheitä, vaan niistä opittiin. Nähtiin läpimurtoja myös taloudessa. Koettiin jatkuvaa kouluttamista ja johtajien läpi­virtaamista. Ymmärttiin suhteiden ratkaiseva merkitys ja nähtiin uusi johtajuuden malli, jossa toimitaan tiiminä. Painopiste ei ole yhdessä ’tähti’-pastorissa, vaan monet lahjat ja voitelut tulevat käyttöön. Tehtäviin asettaminen tapahtui Pyhän Hengen kutsumien ihmisten kohdalla vakavasti rukoillen ja paastoten.

Seurakunnassa hengellisen kehityksen tulee tapahtua oikeassa järjestyksessä ja juuri siihen apostolinen palvelu tähtää. Toisin sanoen ensin saadaan ilmestys Isästä ja vahvistutaan Isä-identiteetissä. Sitten pystytään palvelemaan oikealla asenteella, kun on parannuttu rikkinäisestä eheäksi. Tätä kautta kasvetaan hengelliseen vanhemmuuteen perilliseksi ja lopulta morsiameksi. Kaikki tämä tapahtuu uuden liiton todellisuudessa armon alla.

Uskon, että tämä aika, jota nyt elämme koronaepidemian keskellä, on erityinen Jumalan aika. Hän valmistaa Suomen seurakunnista uusia viinileilejä ja useita apostolisia keskuksia, joiden kautta Kristuksen ruumis varustetaan tavoittamaan epätoivon ja pelon keskellä olevat ihmiset. Nyt on oikea aika tuoda evankeliumi niin, että se antaa heille myös aidon yhteyden seurakunnassa ja he saavat kokea Pyhän Hengen ylitsevuotavan täyteyden ja voivat puolestaan kasvaa omaan kutsumukseensa.

Rohkaisen sinua, joka kannat hengellistä vastuuta seurakunnassasi. Astu syvemmälle Hengen virtaan ja löydä jumallinen järjestys Hengen virran uomaksi, ettei sen vaikutus jää vain hetkelliseksi kokemukseksi, joka haihtuu vähitellen pois. Hengen uusi viini tarvitsee uudistettuja viinileilejä. Saako sinun yhteisösi, jossa palvelet, olla yksi sellainen?

Seppo Pehkonen

Luotu tarkoitusta varten

2/2020

Jokainen meistä on jossain vaiheessa kysellyt elämänsä tarkoitusta. Onnellinen on se, joka on löytänyt siihen tyydyttävän vastauksen. Sillä se antaa suunnan ja sisällön ihmisen koko olemiselle. Se pitää sisällään, ei vain tätä ajallista elämää vaan myös sen, mitä kuoleman jälkeen on odotettavissa.

Moni etsii vastausta elämän tarkoitukseen väärästä paikasta ja jää sisäiseen pimeyteen ilman ratkaisua. Elämä ikään kuin luisuu käsistä, kun esimerkiksi koulutukseen pääsy tai ammattiin valmistuminen, aviopuolison löytyminen tai lapsien saaminen, innostavat harrastukset, rahan ansaitseminen, jne… kun erilaiset tavoiteltavat asiat eivät loppujen lopuksi anna todellista tyydytystä.

Eikä ihme. Vastaus on löydettävissä vain Hänen yhteydessään, joka on meidät luonut – Jumalan, joka on taivaallinen Isämme. Hän on kaiken elämän alkulähde ja ylläpitäjä. Hänen Sanansa on muovannut meistä ainutlaatuisia, hänen yhteyteensä tarkoitettuja. Kukaan meistä ei ole sattuman tulosta, ei erehdyksen synnytämä eikä merkityksetön. Jumala halusi juuri sinut olemaan täällä maan päällä ja kerran taivaassa.

Sielunvihollinen tosin aiheutti syntiinlankeemuksen ja sen seurauksena ihminen joutui eroon Jumalasta. Mutta Jumalalla oli siihen valmiina ratkaisu. Hän antoi oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä syntiemme tähden, että ihminen voi tulla palautetuksi Jumalan yhteyteen, kun hän uskossa ottaa vastaan ristin työn. Tätä paholainen pyrkii estämään kaikin tavoin ja ryöstämään ihmiseltä uskon ja sen myötä koko elämän tarkoituksen.

Jeesus syntyi ihmiseksi, kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista, jotta me jokainen voisimme samaistua häneen ja siten löytää oman elämämme tarkoituksen ja alkaa elää sen mukaisesti. Hänen elämänsä maan päällä on mahtava esikuva, kuinka uskova ihminen voi elää ja palvella Pyhän Hengen voimassa. Vaikka Jeesus oli Jumala, hän ei käyttänyt jumalallisia kykyjään, vaan toimi ihmisenä osoittaen, että on mahdollista elää Jumalalle pyhitettyä elämää.

Jeesuksen elämän tarkoitus oli ennen kaikkea olla täydellinen Jumalalle kelpaava uhri. Silloin hän saattoi maksaa kuolemallaan ihmiskunnan syntien rangaistuksen ja lunastaa meidät vapaaksi saatanan orjuudesta. Ristillä on myös toinen puoli. Kun uskova tunnustaa Jeesuksen Herrakseen, hän samaistuu Jeesuksen kuolemaan. Se tarkoittaa, että hän luovuttaa syntiluontonsa ristille ja kuolee Jeesuksen kanssa omille haluilleen. Ei vain kerran vaan jatkuvana prosessina.

Jeesuksen kuolemaa seurasi ylösnousemus, joka on historiallinen tosiasia. Hän ei jäänyt hautaan, vaan nousi ylös kuolleista. Jumalan voima mursi kuoleman, synnin ja saatanan vallan. Jeesus korotettiin taivaaseen ja hänen kanssaan jokainen uskova, joka on samaistunut häneen ristillä. Sama ylösnousemusvoima, Jumalan yliluonnollinen voima alkaa vaikuttaa jokaisessa Jeesukselle kokonaan antautuneessa kristityssä. Silloin hän voi täyttää elämänsä tarkoituksen ja olla Jeesuksen edustajana maan päällä ja edistää Jumalan valtakuntaa, kunnes Kristus voi palata takaisin.

Tämän ilmestyksen Pyhä Henki antaa sinulle. Olet luotu tarkoitusta varten ja voit täyttää sen Jumalan armon avulla.

Seppo Pehkonen

Hengen vuodatus ja apostolisuus

1/2020

Vuosi 2020 on jo kulunut kuukauden verran ja olemme tottuneet elämään uutta vuosi­kymmentä. Mitä Jumalalla on mielessä, kun hän katselee tätä uutta kautta? Onko nyt jo pian lopunajan huipentumat käsillä?

Näitä pohtiessamme on syytä tiedostaa, että Jumalan halu on edelleen pelastaa koko ihmiskunta ja siksi hän on viivyttänyt Poikansa takaisintuloa, koska hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Niinpä seurakunnan tehtävä on vielä kesken. Jumala on antanut lisää armonaikaa, jotta kaikki saadaan päätökseen. Siksi Isä antoi lupauksen Pyhän Hengen vuodatuksesta. Siitä oli profetoitu monta vuosisataa ennen Jeesuksen tuloa. Profeetta Jooel ennusti, että Herra vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle.

Jeesus lähetti Pyhän Hengen omilleen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen. Helluntaipäivän saarnassaan Pietari viittasi Jooelin profetiaan, että sen täyttymys oli nyt alkanut toteutua. Hengen vuodatus on jatkunut eri tasoisena aina meidän päiviin saakka. Mutta vielä se ei ole kokonaan täyttynyt. Ilmaisu ’kaiken lihan päälle’ antaa ymmärtää, että on odotettavissa vielä laajempaa Hengen vuodatusta ja suurta sielujen sadonkorjuuta ennen Jeesuksen paluuta.

Mitä tarkoittaa Hengen vuodatus? On kyse Isän valtavan ja ehdottoman rakkauden ilmentymästä, joka tulee aina ihmisille koettavaksi Pyhän Hengen kautta. Apostolisuus näkee siinä eri tasoja tai vaiheita, miten hänet kyetään ottamaan vastaan ja miten laajasti hän saa vaikuttaa.

Pyhä Henki tulee ensin ihmisen sisimpään, kun hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi. Toinen taso on Hengen täyteys. Se merkitsee jatkuvaa täyttymistä ja syvempää suhdetta Isään, kun antaudutaan hänelle kokonaan yhä uudelleen. Kolmas taso kuvaa Hengen tulemista sellaisella tavalla, että uskova upotetaan kokonaan Jumalan Henkeen. Tätä tarkoittaa ilmaisu kaste Pyhässä Hengessä. Henki tulee hänen päälleen ja se mekitsee voitelua Jumalalta.

Neljäs taso on Hengen vuodatus kuin tulvavedet. Siinä ei ole kyse enää yksilön vaan yhteisestä kirkkauden kokemuksesta. Sen vaikutus on monin verroin suurempi ja laaja-alaisempi kuin yhden tai muutaman ihmisen kokemus. Silloin nousee esiin apostolinen palvelu ihmeiden ja tunnustekojen kautta. Tulee jumalallinen järjestys, jossa apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat asetetaan palvelukseen. Silloin seurakuntien väliset raja-aidat kaatuvat vähitellen ja nähdään Kristuksen ruumiin ykseys.

Niin kauan kuin Hengen virtaa koetaan vain sen verran, että omassa ”uima-altaassa” on riittävästi vettä, koetaan ainoastaan paikallista uudistusta ja herätystä. Vaarana on taipumus, että kun on saatu maistaa Jumalan ihmeellistä hyvyyttä, rakennetaan seurakunnalle oma allas. Hengen tulva­virrassa vesi nousee yli äyräiden. Silloin kaikki avoimet uima-altaat täyttyvät niin täysin, ettei voi enää erottaa, mikä on kenenkin allas. Silloin Herran tunteminen täyttää koko maan.

Valmistaudu olemaan mukana Hengen vuodatuksen tulvassa ja suuressa lopunajan sadonkorjuussa.

Seppo Pehkonen

Ole vaikutusvaltainen

VUOSI 2019 -PÄÄTOIMITTAJA MARKUS MIETTINEN

6/2019

”Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.” Sananl. 12:24

Kun kohtaamme ympärillämme ja yhteiskunnassamme asioita ja tilanteita joihin tarvitsisimme muutoksen, toteamme useimmiten tarpeen rukoilla. Pyydämme toisiakin rukoilemaan asian puolesta, ehkä jopa täysin ulkoistettuna. Toisin sanoen odotamme avun tulevan itsemme ulkopuolelta. Odotamme että Jumala tekee asioita, ilman meidän osallisuuttamme. Näin lyömme laimin omat velvollisuutemme ja toimenkuvamme.

Mitä sinä ja minä voimme siis tehdä? Toki rukoilla, mutta todellinen rukous ei ole passiivista. Elävä uskon rukous on aktiivista, joka toimii yhdessä aktiivisen uskon toiminnan kanssa.

Tässä eräitä tapoja, joiden avulla sinä voit olla vaikutusvaltainen.

  • Opiskele. On monia mahdollisuuksia opiskella. Voit opiskella hyvän ammatin tai tutkinnon, ehkä toisenkin. Jos sinulta puuttuu suoritettuna ylioppilastutkinto, jonka avulla voit hakea korkeakouluihin, hanki sellainen. Jos olet suorittanut opintosi huonoin arvosanoin, ota aikaa parantaaksesi arvosanojasi.
  • Hakeudu esimiestehtäviin. Esimies- ja johtajuuskoulutuksia järjestävät monet työpaikat, yritykset ja oppilaitokset, jotkut seurakunnat myös. Osoittaudu työpaikallasi ahkeraksi ja luotettavaksi, jonka käsiin asioita voidaan luovuttaa.
  • Perusta yritys. Rohkea rokan syö. Hyödynnä ammattitaitosi ja osaamisesi. Miksi hyödyttäisit jumalattomia. Uskon, että syntisen tavara talletetaan uskovalle erityisesti tätä kautta.
  • Osallistu politiikkaan. Voit liittyä jäseneksi poliittisiin puolueisiin. Sitä kautta pääset mukaan puolueen järjestämiin tilaisuuksiin ja toimintaan. Asetu ehdolle vaaleissa. Muista kuitenkin tutustua puolueohjelmaan ja valita puolue oikein.
  • Käytä mediaa. Bloggaa. Twiittaa. Faceta. Tubeta. Mahdollisuudet ovat rajattomat.
  • Ole ahkera ja hanki rahaa. Ennen kaikkea mitä teetkin, ole ahkera. Ahkeralle on luvattu Raamatussa paljon. Rahalla on valtaa.

”Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.” Sananl. 13:4

”Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.” Sananl. 10:4

” – – kaikki, mitä hän tekee, menestyy.” Ps. 1:3 (painotus verbillä ’tehdä’)

Mitä muita sinulle sopivia tapoja tiedätkin, käytä niitä. Seurakunta on voittoisa seurakunta vain silloin kun se astuu eteenpäin siinä tehtävässä ja kutsussa johon Jumalan sen on asettanut. Muista tämä, yksi ensimmäisistä ihmiselle annetuista tehtävistä oli tämän maan hallitseminen. Perkele on tämän maailman jumala, mutta Jeesus tuli ja teki tyhjäksi perkeleen teot, jotta Jumalan valtakunta voisi kauttasi vaikuttaa ympärilläsi.

Menestymistä ja onnistumista Näky-lehden lukijoille toivottaen

Markus Miettinen

PYSÄHDY!

5/2019

Oletko viime aikoina pysähtynyt ja käyttänyt aikaasi miettiäksesi elämäsi suuntaa?

Kun kohtaa tällaisen kysymyksen, ensimmäisenä mieleen voivat tulla elämän suuret valinnat, kuten ammatin-, työpaikan tai aviopuolison valinta. Ja nuo suuret valinnat ovatkin todella tärkeitä. Kuitenkin sitä mitä tänään olemme, on tulosta kaikista päivittäisistä tekemistämme valinnoista, suurista ja pienistä. Tulevaisuutemme on monella tapaa juurikin noiden pieniltä vaikuttavien jokapäiväisten valintojen käsissä.

Monesti taloudelliset, sosiaaliset ja muut paineet pakottavat jatkamaan totuttua rataa tai päättämään nopeasti. Itse huomasin tämän selkeästi hakiessani vuosia sitten yhteishaussa opiskelupaikkaa. Olin silloin keskimääräistä vanhempi kuin muut hakijat. Vertailin elämän tilannettani siihen missä samanikäiset ystäväni olivat menossa. Tuntui kiireiseltä, suorastaan pakottavalta päättää nopeasti opiskelupaikasta, jos haluasi ehtiä saavuttamaan haluamiaan asioita. Kuitenkin Raamattu varoittaa:

Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. (Sananl. 19:2)

Vanha tuttu sanontakin kuuluu seuraavasti: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mitä tämä hyvä suunnittelu on? Ensiksi, tilanteen rauhoittamista ennen kaikkea rukoukseen, jota ei ole aikataulutettu. Sinulla ei ole koskaan niin kiire päättää mistään, ettet sitä ennen ehtisi rukoilla ja punnita asiaa myös aivan järjellisin keinoin. Perehdy asiaan. Tee laskelmia. Tutki valintasi motiiveja. Mieti mitä saavutat valintasi kautta.

Pienissä valinnoissa kysymys on usein tottumuksista. Myös näitä on hyvä pysähtyä miettimään. Pienet arkiset valinnat rahan- ja ajankäytössä, samoin liikkunnassa ja ruokavaliossa, kasvavat pienistä puroista suuriksi virroiksi ajan kanssa. Asioiden korjaamiseen voi mennä huomattavasti enemmän aikaa, kuin siihen että alunperin olisi suunnitellut paremmin.

Uskon, että kun opimme tekemään hyviä valintoja pienissä asioissa, osaamme paremmin valita suuremmissakin.

Pohdiskelevaa syksyn jatkoa NÄKY-lehden lukijoille toivottaen

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakylehti.fi

ETTÄ KANTAISITTE HEDELMÄÄ

4/2019

Näin loppukesästä pääsemme nauttimaan monenlaisista luonnon herkuista, niin tuoreista vihanneksista, hedelmistä, marjoista kuin sienistäkin. Osalla lajeista satokausi on tulossa vasta myöhemmin syksyllä.

Uusina luomuksina meidät on oksastettu jaloon öljypuuhun. Olemme myös oksia Taivaallisen Isän viinipuussa Jeesuksessa. Jo luontaisesti tuotamme puumme mukaista hedelmää. Emme saa aikaiseksi hedelmää puristamalla ja ponnistamalla. Mutta onko terveen hedelmän ja runsaan sadon tuottaminen automaatio, vai onko se seuraus jostakin?

Luonnossa harvemmin omenapuu oma-aloitteisesti alkaa tuottamaan muita hedelmiä kuin omenia, mutta puu voi sairastuessaan tuottaa pilaantuneita hedelmiä tai sen lehdet voivat kärsiä vaurioita. Laiminlyötynä hedelmäsato voi olla vähäisempi ja puu saattaa kasvaa myös väärään. Omenapuu kantaa hyvää hedelmää paljon ja kauimmin hyvin hoidettuna.

Kuten omenapuun tapauksessa, tarvitsemme vettä, ravinteita, lannoitteita, hoitamista monin eri tavoin. Asetu siis kasteltavaksi ja hoidettavaksi. Tämä kaikki tapahtuu parhaiten hyvässä seurakuntayhteydessä. Sellaisessa seurakunnassa, jossa sinulle tarjotaan mitä tarvitset terveeseen kasvuun ja jossa sinusta pidetään hyvää huolta. Terveen seurakuntayhteyden kautta myös toiset pääsevät nauttimaan tuottamastasi hedelmästä, niin seurakunnan sisäkuin ulkopuolellakin.

Muuten. Tiukkapipoisuus, kireä päänahka ja ärtyneisyys ei ole Hengen hedelmää. Kesällä on useilla meistä hyvä mahdollisuus ottaa aikaa rentoutumiseen. Sopivia vaihtoehtoja voi olla ystävän tai puolison kanssa vietetty jätskihetki, ulkopelit lasten tai lastenlasten kanssa sekä grillaaminen hyvässä seurassa. Jos olet erakompaa sorttia, istu vaikka alas ja avaa hyvä kirja.

Mukavaa loppukesää Näyn lukijoille toivottaen

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakylehti.fi

OLET MITÄ SYÖT

3/2019

Kirjoitukseni sinulle on tällä kertaa lyhyt todistus Jumalan Sanan ja oikeanlaisen opetuksen voimasta. 

Ennen uskoontuloa minulla oli monia ongelmia elämässäni. Lukio-opinnot olivat jääneet kesken. Vaateostoksilla käynti alkoi olla koko lailla ahdistavaa, eivätkä ruokailut tuntemattomien kanssa onnistuneet. Muutamia asioita mainitakseni. Olin nuoresta iästä huolimatta syrjäytymässä yhteiskunnasta kovaa vauhtia.

Sitten jotain tapahtui. Tulin uskoon ja sain liittyä osaksi seurakuntaa. Sain ystäviä, jotka auttoivat minua monissa käytännön asioissa. Ylistyskulttuuri oli suuri ilon ja vapauden aihe. Mutta ennenkaikkea vahva opetus Jumalan Sanasta, uuden elämän voimasta ja uudesta identiteetistä Kristuksessa oli suurin muutosvoima elämässäni.

Aiemmin en lukenut muuta kuin lähinnä sarjakuvia ja niitäkin hyvin valikoiden. Tullessani uskoon aloin luonnollisesti lukemaan Raamattua. Pidin aamuisin kiinni siitä etten lähtenyt minnekään ennen kuin neljä lukua Raamattua oli luettu. Hyvällä ystävälläni Juha Hyvärisellä, joka roudasi minut seurakuntaan, on varsin kattava kokoelma kristillistä kirjallisuutta, itse asiassa tuhansia kappaleita. Häneltä sain lainaan muutamia kirjoja joita hän suositteli minulle. Sen lisäksi aloin ostamaan itselleni paljon kirjoja.

Pyhä Henki johdatti ihmeellisesti kirjojen pariin. Sain käsiini mm. Kenneth Haginin, T. L. Osbornen ja Osmo Haaviston kirjoja. Itsetuntoni alkoi vahvistumaan ja tunne-elämäni alkoi korjaantumaan. Monet vääristyneet ajatukset saivat jäädä pois. Raitis opetus auttoi näkemään elämää terveellä tavalla. Sain tavoitteita elämään. Mikä voima opetuksessa onkaan, kun se on Jumalan Sanan mukainen.

Olen kuullut sanottavan: ”Usko tulee kuulemisesta ja se voi mennä kuulemisesta.”

Pysy sellaisessa opetuksen piirissä, jossa Sanalla saa olla korkea arvo ja jossa ihmisviisaus ei laimenna Jumalan lupauksia. 

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakylehti.fi

Ps. Myös luonto opettaa Jumalasta, joten kipin kapin ulos tarkkailemaan Jumalan luomistöitä.

ELÄVÄT TARVITSEVAT RAVINTOA

2/2019

Kristillisen kustantamon KKJMK Oy:n toimitusjohtaja Tapani Rautalahti kertoi minulle taannoin hyvin yksinkertaisen mutta sitäkin tärkeämmän totuuden: ”Elävät ovat aina tarvinneet ravintoa.” Elämme aikana, jolloin ajastamme kaikkien tärkeimpien asioidemme, mm. perheen ja työn, ohella kilpailevat moninaiset harrastukset ja viihdykkeet. Media monissa muodoissaan tarjoaa suuren informaatiotulvan, josta voi olla hyvinkin vaikea poimia sitä olennaisinta. Aikaa ja jaksamista ei näytä olevan tarpeeksi kristillisten opetuskirjojen ja lehtien lukemiseen.

Kuolleet eivät ole tarvinneet koskaan ruokaa, vaikka joissain päin siihenkin uskotaan, mutta elävät kylläkin. Ruumiillinen harjoitus, liikunta ja kuntoilu, saa aikaan ravintoaineiden tarpeen. Tarvitsemme proteiineja lihasten ylläpitämiseen ja kasvuun, hiilihydraatteja ja rasvoja energian saantiin sekä kaikenlaisia mitättömän pieniä vitamiineja ja kivennäisaineita. Monipuolinen ravinto on tärkeää myös hengellisessä mielessä. Elävä kristillisen uskon harjoittaminen saa aikaan terveen kristillisen opetuksen nälän ja tarpeen. Suosittelen lukemaan hyviä kristillisiä kirjoja, ja mielellään monista aiheista. Monipuolinen perehtyminen eri aiheisiin tuo laaja-alaista näkemystä. Vaikeita aihettakaan ei kannata välttää. Kristillinen lehti (lue: Näky-lehti) ja kirja sekä Raamattu ovat edelleen lahjojen parhaimmistoa jokaisessa arkisessa ja juhlavassa tilanteessa.

”Kristillinen lehti (lue: Näky-lehti) ja kirja sekä Raamattu ovat edelleen lahjojen parhaimmistoa jokaisessa arkisessa ja juhlavassa tilanteessa.”

Maistuva ruoka-ateria hyvässä seurassa on myös paikallaan, säännöllisesti nautittuna. Suosittelen Savonmualla matkaaville varkautelaisen Oscar’s Pubin pekoni-burgeria. Vai eikö näytäkin maistuvalta?

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakymagazine.fi

NÄKY KIRKKAANA

1/2019

Hesekielille Jumala puhui:

Kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessakin lukea.” (Hab. 2:2, RK)

Näky on se, joka antaa elämällemme suunnan. Se kantaa silloinkin kun emme näe välittömiä tuloksia, tai silloin kun joudumme menemään vastavirtaan. Näky kirkkaana sydämissämme emme lannistu taloudellisten paineiden kohdalla, vaan jatkamme eteenpäin. Yhtenä tärkeänä seikkana pidän näyn ajankohtaisuutta, näkyä tehdä asiat tuoreella tavalla, kohdata tämän päivän ihmiset tämän päivän tavoilla.

Voisin hyvinkin kuvailla itseäni näyn ihmiseksi, sillä näky jonka Jumala antoi evankeliumista, joka konkreettisella tavalla pelastaa ja vapauttaa meidät, on se jonka haluan määrittelevän elämäni valintoja. Myös Näky-lehti kantaa edelleen alkuperäistä näkyään. Palasimmekin takaisin alkuperäisen sloganin käyttöön etukannessa, joka on näky uudistuksesta, yhteydestä, Isän sydämestä ja herätyksestä.

Tilaajana olet mukaan tässä näyssä. Voit myös jakaa sen, hankkimalla muitakin tilaajaksi tai tilaamalla lehden lahjaksi ystävällesi. Ennen kaikkea toimitus kiittää rukouksistanne lehden puolesta.

Itse tutustuin Näky-lehteen ensimmäisen kerran vuonna 2003, saadessani irtonumeron Varkauden City-seurakunnan pastorilta Kari Kärkkäiseltä. Näky-lehti välitti opetusta ja tietoa, sekä oli luomassa näkyä painetun median merkityksestä. Tuskin koskaan pystymme yliarvioimaan työmme merkitystä, kun se on tehty Jumalan antaman näyn valtaamana.

Markus Miettinen

markus.miettinen@nakymagazine.fi

TILAUSTIEDOT:

Näky ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, aina parillisten kuukausien alussa.

E-lehden kestotilaus vuodessa 45€ ja irtonumero 8,90€. 

Paperilehti tilattavissa ainoastaan irtonumerona hintaan 10,50€. 

Voit tilata paperi ja e-lehden kotisivuilta www.nakylehti.fi tai osoitteesta toimisto@nakylehti.fi

Seurakunnat, järjestöt ja jälleenmyyjät voivat tilata lehteä myyntiin 50% alennuksella. Tilaukset sähköpostilla osoitteeseen toimisto@nakylehti.fi.

Kustantaja / julkaisija:

Kustannusyhtiö Visio Oy / Näky-lehti

Työpajankatu 10C, 00580 HELSINKI

Kustannusyhtiö Visio Oy 2019 © Kaikki oikeudet pidätetään.