Kustannus Visio Oy - Tietosuojan Rekisteriseloste

Kustannus Visio Oy (Nakylehti) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja sen turvaaminen on meille tärkeää. Tällä sivulla löydät tietoa siitä, miten keräämme ja säilytämme henkilötietojasi.ä

Yleisesti henkilötietojen käsittelytavoistamme

Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679; "tietosuoja-asetus", Henkilötietolaki (523/1999) 10 §) ja kansallisten tietosuojalakien, mukaisesti.Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja Internet-sivujemme ja mobiilisovelluksiemme lipunmyynnin, sivuillamme käytettävien evästeiden, markkinoinnin, sekä lakisääteisten velvoitteiden yhteydessä.

Käsittelymme tarkoitukset ja oikeusperuste

Keräämme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle Näkylehteä. Henkilötietojasi kerätään lehdenmyyntisopimuksen tekemistä ja täytäntöönpanoa, sekä samankaltaisten tarjoamiemme palveluiden sähköistä suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten, kuten alla on kuvattu. Henkilötietojasi käsitellään, jotta pystymme hallinnoimaan ja kehittämään asiakassuhdettamme kanssasi, suunnittelemaan, kehittämään ja valvomaan toimintamme eri osia, sekä hoitamaan yleistä asiakaspalveluamme, viestintää, markkinointia ja asiakastyytyväisyyttä, sekä tarpeellisia todentamis- ja tietoturvatoimiamme.

Keräämme henkilötietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraavia tarkoituksia varten:
Internet-sivut: Keräämme sivuillamme tietoja, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Teemme näin, jotta voimme myydä sinulle Näkylehteä, lähettää sinulle tilausvahvistuksia ja muuta tietoa liittyen tilaukseesi, saadaksemme palautetta, ja vastataksemme kysymyksiin ja muihin yhteydenottopyyntöihin, jotka on lähetetty sivujemme kautta. Tämän tiedon perusteella voimme myös ottaa sinuun yhteyttä liittyen laskutukseen tai tilaukseen. Sivujen kautta kerätyn tiedon käsitteleminen on tarpeen lehtitilauksen liittyvän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, sekä oikeutettua etuamme hoitaa asiakassuhteita varten.

Muut asiakaspalvelukanavat: Voimme kerätä henkilötietoja myös muiden asiakaspalvelukanaviemme kautta, esimerkiksi kun soitat asiakaspalvelunumeroomme, lähetät meille sähköpostia tai otat meihin yhteyttä Facebookin tai muun sosiaalisen median kautta. Näitä tietoja käytetään ainoastaan kysymyksesi tai muun yhteydenottopyyntösi käsittelemiseen, ja niitä ei käytetä muihin tarkoituksiin. Tietojesi (kuten yhteystietojesi ja muiden tietojen, joita annat meille pyyntöösi liittyen) käsittely perustuu oikeutettuun etuumme hoitaa asiakassuhteitamme.

Tiedot, joita käsittelemme

Käsittelemiimme henkilötietoihin kuuluvat seuraavat tiedot:
Perustiedot, jotka olet antanut meille, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi; Asiakassuhteeseemme kanssasi liittyvät tiedot, kuten lehtitilaus, tilausten rekisteröinti, tilausmaksun päivämäärä ja aika, muut mahdolliset maksutapahtuma- ja käyttötiedot, kuten tiedot maksutapahtumista tietyssä asiakassuhteessa, sekä tuotteiden ja palveluiden käyttö eri kanavissa, antamasi tyytyväisyystiedot ja muut vastaavat tiedot. Pankkitilitietoja voidaan käsitellä hyvitysten maksamiseksi. Markkinointiin liittyvät tiedot, kuten suostumus markkinointiin ja uutiskirjeisiin, kilpailuihin osallistuminen ja niiden voittaminen, tieto mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta tai tieto markkinointiviestinnän kieltämisestä.

Mistä keräämme tiedot

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti suoraan sinulta.Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää muilta rekisterinpitäjiltä, jotka tarjoavat palveluita, kuten osoitetietojen keräämistä, rekistereiden päivittämistä tai luottotietojen keräämistä.

Tietojen luovutus ja siirto kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei soveltuvan lainsäädäntö sitä edellytä tai ellei se ole tarpeen palveluiden toteuttamiseksi.Voimme luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja kun lainsäädäntö siihen velvoittaa. Tietoja asiakkaista voidaan esimerkiksi luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään, heidän yleisen edun nimissä suorittamien tehtävien vuoksi.Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa palvelimilla EU/ETA-alueella.Käytämme säännöllisesti käsittelijöitä tietojen käsittelyn tekniseen, kaupalliseen tai toiminnalliseen toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmansille osapuolille ja he voivat käsitellä niitä, jotta meille palveluja suorittavat käsittelijät voivat tarjota meille palveluita.

Tietoturvan ja tietojen säilyttämisen periaatteet

Kustannus Visio Oy / Näkylehti käsittelee henkilötietoja ainoastaan niitä tarkoituksia varten, joita varten ne on kerätty, ja kuten edellä on kuvattu.

Kustannus Visio Oy / Näkylehti on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Kustannu Visio Oy / Näkylehti ylläpitää raporttia tiedoista erillisellä, rajoitetun pääsyn palvelimella. Pääsy tietoihin on suojattu niin, että tietojen katselu edellyttää sekä Kustannus Visio Oy / Näkylehden hallinnoiman käyttäjätunnuksen että käyttäjäkohtaisten käyttöoikeuksien ja salasanan käyttöä. Pääsy tietoihin voidaan antaa ainoastaan Kustannus Visio Oy / Näkylehden henkilöstölle, jotka tarvitsevat tietoja asiakaspalvelua varten.

Pidämme henkilötiedot luottamuksellisina, emmekä luovuta niitä muille tahoille kuin niille, jotka on mainittu tässä Rekisteriselosteessa, ellet ole selvästi antanut meille lupaa tehdä niin, tai ellei se ole muuten sallittua lain säännösten nojalla tai määritelty tässä Rekisteriselosteessa. Tämä velvollisuus pysyy voimassa myös sinun ja Kustannus Visio Oy / Näkylehden oikeussuhteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista niiden tarkoituksien toteuttamiseksi, joita varten tiedot kerättiin.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tiedon siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, mitä henkilötietoja käsitellään ja käsittelyn tarkoitus. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa tiettyä henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien esimerkiksi henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin tai kun henkilötietojesi käsittelymme muutoin perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Oikeus pyytää tietojen poistamista: Voit myös pyytää, että henkilötietosi poistetaan, jos esimerkiksi henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, käsittely on lainvastaista tai henkilötiedot on poistettava, jotta voimme noudattaa lakisääteistä velvoitetta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Jos sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse antanut, käsitellään automaattisesti suostumuksellasi tai sinun ja Kustannus Visio Oy / Näkylehden välisen sopimuksen mukaisesti, voit pyytää, että tiedot toimitetaan sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

Oikeus markkinoinnin kieltämiseen: Jos käytämme yhteystietojasi, jotka olemme saaneet kuljetuspalvelun oston yhteydessä lähettääksemme sinulle sähköistä markkinointiviestintää muista vastaavista palveluistamme, sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä markkinoinnista jatkossa. Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@nakylehti.fi.

Jos haluat tehdä valituksen kansalliselle valvontaviranomaiselle meidän henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä Tietosuojavaltuutettuun (tietosuoja@om.fi, 029 56 16670, www.tietosuoja.fi).

Ota yhteyttä

Kustannus Visio Oy / Näkylehti on henkilötietojesi rekisterinpitäjä yllä kuvattuja tarkoituksia varten. Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, tai haluaisit lisätietoja, voit olla meihin yhteydessä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@nakylehti.fi. Yhteyshenkilönä tietosuoja asioissa toimii toimistosihteeri Kirsi Nieminen p. 045 159 4951.

TILAUSTIEDOT:

Näky ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, aina parillisten kuukausien alussa.

E-lehden kestotilaus vuodessa 45€ ja irtonumero 8,90€. 

Voit tilata e-lehden kotisivuilta www.nakylehti.fi tai osoitteesta toimisto@nakylehti.fi

Kustantaja / julkaisija:

Kustannusyhtiö Visio Oy / Näky-lehti

Työpajankatu 10C, 00580 HELSINKI

Kustannusyhtiö Visio Oy 2019 © Kaikki oikeudet pidätetään.